Péntek, 2023.02.03.
VMMI

Kiadói tevékenység

Az Intézet kiadói tevékenységének kiemelt területei a helytörténetírás, emlékezetkutatás, néprajz, népzenekutatás, történetírás, művelődéstörténet, irodalomtörténet, társadalomtudományi tanulmánykötetek, valamint hangzó kiadványok jellemzően népzene, világzene, improvizatív jazz, énekelt vers műfajában. Konferenciáinkat szintén kiadványok kísérik. Kiadványaink kulturális örökségünk lenyomatai, igyekezetünk szerint a lokális emlékezet megőrzésén munkálkodunk, ezért hálásak vagyunk a velünk együttműködő kutatóknak, helytörténetíróknak, hogy ránk bízzák munkájukat, eredményeiket.

Kiadványaink megvásárolhatók az Intézetben (Zenta, Posta utca 18.), illetve belföldön postán keresztül Postexpress szolgáltatással, megrendelését az info@vmmi.org email címre küldje. Külföldi vásárlás esetén kattintson ide.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
kiadványainak archívuma

Keressen a feltöltött 152 kiadvány között

Kiemelt Népszerű

Vajdasági magyar népdalok IV.

Bodor Anikó

ELŐSZÓ   A Vajdasági magyar népdaloknak újabb, IV. kötete készült el, az Énekes népi gyermekjátékok. Vajdasági népzenénk eredetileg négykötet...

Vajdasági magyar népdalok V.

Bodor Anikó, Paksa Katalin

ELŐSZÓ „Már régóta érezzük szükségét egy olyan kiadványnak, mely általános képet nyújt a Vajdaságban élő magyarság népdalkincséről” – írta Bodor An...

Veremidő

Magyarok a királyi Jugoszláviában (1918-1941) – Cikkek, tudósítások, helyzetjelentések a kisebbségi életről

Fülszöveg   Kötetünkben olyan írások olvashatók, amelyek betekintést engednek a délvidéki magyarság 1918–1920 utáni két évtizedének szellemi ...

Délvidéki Soroló

Zenta céhes ipara 1872-ig

Pejin Attila

Bevezetés   Amikor Zenta monográfiájának első kötetét – azaz szerkezetét, az egyes fejezetek terjedelmét, azok kifejtésének módját – terveztü...

Zentától Hollywoodig

Domány Katalin

ELŐSZÓ   Tóth István világhírű, de itthon csaknem elfeledett szobrászművészről, nagybátyámról, Zenta város idegenbe szakadt fiáról szól ez a ...

A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945–1955) / Konsolidacija Titovog režima na Potisju (1945–1955)

Molnár Tibor, A. Sajti Enikő, Juhász József

A mű a titói rendszer kialakulását és a háború utáni katonai közigazgatás időszakát tárgyalja, kevésbé foglalkozik a vérengzésekkel.

A titói Jugoszlávia levéltári forrásai

A magyar civilizáció

Babić Sava

„A délszláv–magyar kapcsolatokat erősítheti Sava Babić neves szerb irodalmár és műfordító Mađarska civilizacija (Uvod u hungarologiju) [A magyar ci...

Hermész tenyerén

Nagy Abonyi Árpád

Úti jegyzetek és nézőpontok   Nem szeretném tagadni: a Zentai Gimnáziumban Nagy Abonyi Árpád volt a magyartanárom. Négy éven át, a középiskol...

Töredezettségmentesítés

Kormányos Ákos

Töredezettségmentesítés   A töredezettségmentesítés egy számítástechnikai fogalom. Azt a folyamatot jelöli, amikor a hard disken tárolt adato...

A mérgezett gyalog

Celler Kiss Tamás

A beszéd nehézségeiről   A hónap könyvének májusban egy lendületes, fiatalos és elgondolkodtató verseskötetet ajánlok nektek. A dinamikája ne...

Kézikönyv, színjátszás

Improvizációs gyakorlatok

Kézikönyv amatőr színtársulatok részére

 • Szerző: Perényi Balázs
 • Szerkesztő: Hajvert Lódi Andrea
 • Megjelenés éve: 2009
 • ISBN: 978-86-86469-20-5
Fülszöveg   Sorozatunk második kézikönyve egy gyakorlatgyűjtemény, azaz olyan gyakorlatok tára, amelyek felszabadulttá teszik a színész játékát, elősegítik fantáziájának kibontakozását, fejlesztik és erősítik koncentrált színpadi jelenlétét, kifejezőeszközeinek gazdagodását, együttműködő képességét, jelenetépítő készségét. Kipróbált és jól bevált rögtönzéses gyakorlatoké, melyek különböző színészpedagógusok műhelyeiben forrtak ki, és csiszolódtak az elmúlt néhány évtized során. Ezek a mára „szakmai közkinccsé” vált improvizációs feladatok ilyen formában azonban először jelennek meg összegyűjtve, rendszerezve, kiegészítő útmutatókkal, módszertani megjegyzésekkel.   A szerző, aki maga is immár két évtizede gyakorló színjátszó rendező, számos esetben egy-egy gyakorlatnak saját ...

Elbeszélés, Néprajz

Kërësztapám nadrágja

Al-dunai székely felemás és apró történetek

 • Szerző: Péter László
 • Megjelenés éve: 2011
 • ISBN: 978-86-86469-51-9
ELŐSZÓ   Az al-dunai székely közösség gyermeke vagyok. Székelykevén születtem, itt serdültem öntudatos ifjúvá. Kora ifjúságom óta nagy érdeklődéssel viseltettem népcsoportom, a bukovinai székelyek kultúrája, hagyományai iránt. Olyannyira, hogy húszéves koromban a gyökereimet keresve el is mentem Bukovinába. Bejártam az öt egykori magyar falu, Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva utcáit, mezeit, temetőit. Hazatértem után kutatni kezdtem népünk történelmét, hogy megfejtsem a titkot: hogyan kerültek elődeim Bukovina fennsíkjáról, az Al-Duna egykori mocsarai közé? Negyed évszázad után ezt az utat immár érett fejjel is megismételtem: hogy „látva lássak”...   A hagyományok mellett odahaza mindig nagy érdeklődéssel figyeltem népem hétköznapi életét. Köny...

Vers, Szépirodalom

Pasztorál

Verseskötet CD-melléklettel

 • Szerző: Sziveri János
 • Szerkesztő: Ladányi István
 • Sorozat: VersZene: vers, zene, kép
 • Megjelenés éve: 2014
 • ISBN: 978-86-86469-80-9
„GYARAPODOM, BÁR ELFOGYOK”   Sziveri János (1954–1990)   Alig néhány esztendeig lehetett otthon valahol. Földönfutó volt, helyét kereső vándordiák, zabolátlan írástudó, nagybeteg bujdosó. Egy bánáti faluból indult, s végül Budapestre érkezett – meghalni. Közbül az egyetlen állomás, ahol a helyét meglelte volna: Újvidék, de inkább spirituális otthon volt az is, az általa négy évig főszerkesztett Új Symposion szellemi köre, az irodalmi szocietás, első versesköteteinek aurája. Menesztették, s nem volt képes asszisztálni saját szellemi-erkölcsi kivégzéséhez. Sziveri János számára harmincegynéhány évesen lényegében lezárult a világi élet, a társadalomnak nevezett szervezet után saját szervezete is cserben hagyta. A vers maradt.   Radikális volt. Alkotóként radikális költői ...

Kézikönyv, Színjátszás, Színház

Színházi alapok amatőröknek

Kézikönyv amatőr színtársulatok részére

 • Szerző: Brestyánszki Boros Rozália
 • Szerkesztő: Hajvert Lódi Andrea
 • Megjelenés éve: 2009
 • ISBN: 978-86-86469-21-2
Fülszöveg   A tanácstalanságok orvoslását, az amatőr színjátszó mozgalom életben tartását és fejlődését szeretné segíteni a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet egy – 2008-ban elindított – folyamatos képzési rendszerrel, és a képzésekhez kapcsolódó kézikönyvsorozat megjelentetésével. Elsőként egy hazai színházi szakembert kértünk fel arra, hogy útmutatást adjon amatőrjeinknek. A szerző a szabadkai Népszínház dramaturgjaként és a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozóinak zsűritagjaként szerzett tapasztalataiból kiindulva nyújt tanácsokat amatőr rendezők és színészek részére. Régóta ismeri csoportjainkat, és jól tudja, hogy amatőrizmusunk szinte teljes egészében a „realista” színjátszásból él. E hagyományos előadáscsinálásról, annak pilléreiről nyújt áttekintő képet. Írása el...