Hétfő, 2024.06.17.
VMMI

Gyűjtés

A kulturális örökség megőrzésének szándéka az utóbbi évtizedekben mind több területre terjedt ki, az örökség fogalma is árnyaltabbá vált. Az értékek összegyűjtése, megőrzése és széles körű hozzáférhetővé tétele több szempontból is fontos lehet: megkönnyíti a tanulást, a kutatást, a turizmus és a személyes kiteljesedés sikeres fejlődését. Az információs társadalom szintúgy minden téren több, jobb és gyorsabban megszerezhető információt igényel. A nemzeti kulturális örökség részeként a vajdasági magyarság szellemi örökségének megőrzése, továbbörökítése és digitalizálása alapvető fontosságú közösségi érdek.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet eddigi tevékenységét folytatva továbbra is vállalja a helyi vonatkozású dokumentumok, gyűjtemények archiválását és digitalizálását, pl.:

  • régi fotók, képeslapok
  • helytörténeti jelentőségű dokumentumok
  • helyi szervezetek, egyesületek dokumentumai
  • művelődéstörténeti, művészeti, néprajzi, stb. vonatkozású helyi dokumentumok
  • kéziratos anyagok

Várjuk azon intézmények, szervezetek és magánszemélyek jelentkezését, akik olyan gyűjteménnyel rendelkeznek, melyről úgy gondolják, hogy érdemes közkinccsé tenni.

Éppen aktuálisan mit gyűjtünk

Fényképek a magyar közösségek életéből – épül a VAMADIA Fotótára!

A fotótár célja, hogy egy helyen gyűjtse össze és tegye közkinccsé a vajdasági magyar közösségre vonatkozó fényképeket, hogy a fotók által mutassa be az itt élők ünnepeit és hétköznapjait, a mindennapok történetét.
Várjuk a magángyűjtők, egyesületek, szervezetek fotóanyagait, családi hagyatékokat – különös tekintettel a következő tematikájú képekre:

  • helyi művelődési élet
  • közösségi események, rendezvények, ünnepségek
  • egyéb jelentős események
  • városképek, épületek, tájképek
  • régi családi fényképek 1990-ig

A digitális vagy már digitalizált fotókat a felajánlók önállóan is feltölthetik az adatbázisba
A fényképeket fizikai formában is fogadjuk digitalizálásra. Ebben az esetben kérjük a felajánlókat, hogy a fényképek hátlapjára írják fel legalább a fotó készítésének helyét (település) és évszámát (ha nem biztosak benne, akkor egy megközelítő időszakot), illetve egyéb információkat is, ha tudnak (pl. esemény, a képen szereplő személyek, stb.).
Bővebb információ Vázsonyi Csillánál kapható (csilla@vmmi.org, +381 (24) 816 790)