A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Szent László nyomában
2021. október 14., 11:55
Felélesztik a Szent László-legendát a Muravidéken

Az elmúlt esztendőkben a Muravidékre érkező magyarországi támogatások viszonylag jelentős része egyházi támogatás volt. Ezek az összegek mindegyik történelmi egyházat érintették, a katolikus egyház pedig muravidéki jelentőségéhez mérten a legnagyobb támogatást kapta, így például felújítások zajlottak a lendvai és a dobronaki plébánián is. A most született megállapodás nyomán a bántornyai és a belatinci templomok előtt a Szent László-legendáról felállítandó információs táblák elsősorban nem anyagi, inkább szellemi értéket képviselnek majd, erősítve a szlovén–magyar együttélést.

Kedden délelőtt Magyarország Lendvai Főkonzulátusán írták alá azt a négyoldalú megállapodást, amely alapján a belatinci Szent László-plébániatemplom, illetve a bántornyai Szűz Mária Menybemenetele-plébániatemplom előtt ötnyelvű információs táblákat állítanak a Szent László-emlékekkel, a Szent László-legendával kapcsolatosan. A megállapodás újabb szép példája a szlovén–magyar kapcsolatok elmélyítésének. Ünnepélyes keretek között a lendvai konzulátuson Máthé László Eduárd főkonzul, Štumpf Peter muraszombati püspök, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, valamint Kučko Boris belatinci és Brinjovc Toni bántornyai plébános írták alá azt a megállapodást, miszerint a jövő év tavaszán a belatinci Szent László-plébániatemplom, illetve a bántornyai Szűz Mária Menybemenetele-plébániatemplom előtt szlovén, magyar, angol, német és muravidéki szlovén nyelvű információs táblákat állítanak a Muravidéken, még inkább a két településen igencsak erősen élő Szent László-legendával kapcsolatosan. Az aláíráson jelen volt mnsg. Režonja Franc, a muraszombati püspökség nemzetiségi vikáriusa, valamint Érszegi Márk Aurél, a magyar külügy egyházügyi tanácsadója is.

A megállapodás aláírásával kapcsolatosan elégedetten nyilatkozott minden aláíró fél, így például őexcellenciája Štumpf Peter muraszombati püspök, aki hangsúlyozta, a Muravidék is egyre inkább idegenforgalmi desztinációvá válik, a magyarok pedig történelmi szempontból is érdekesnek tartják a két említett templomot. Kifejtette, a belatinci templomot Ebergényi László tábornok építtette a 18. század elején, és keresztelő patrónusáról, Szent Lászlóról nevezte el. A bántornyai Árpád-kori templomban Szent László legendája freskóként van jelen, amely egyébként a szlovén és a magyar nemzet együttélésének is az egyik szimbóluma, ugyanis itt állapodott meg az akkori két nemesnemzetség, a Jura és Hahold a békés együttélésről. A püspök hangsúlyozta, Szent László volt a Zágrábi Püspökség megalapítója, amelyhez a Muravidék is tartozott 1777-ig, majd a terület ezután került a Szombathelyi Püspökség fennhatósága alá. Szent László király erőteljes egyházi szerkezetet állított fel a Zágrábi Püspökség területén, így a Muravidéken is, fejtette ki a püspök, aki kifejezte háláját a magyar kormánynak, amiért gondoskodik a Muravidék szakrális örökségéről. Hozzátette, nagyon elégedett lenne, ha a szlovén kormány is hasonló hozzáállást mutatna.

Elégedetten nyilatkozott Máthé László Eduárd lendvai magyar főkonzul is, aki kifejtette, a legcsodálatosabb az, hogy a projektet mindenki egyaránt fontosnak tartja, Szent László ügyében megszűnik az, hogy valaki szlovén vagy magyar, mindenki sajátjának érzi ezt a történelmi emléket. Ez a fajta közös tudat teszi gazdaggá Közép-Európát, erősíti a szomszédos nemzetek együttélését. – Összeköt bennünket az is, hogy például a bántornyai és a veleméri templom freskóit is Aquila János festette, így akár azon is elgondolkodhatunk, hogy a Szent Márton-zarándokúthoz hasonlóképpen egy Szent László-zarándokutat is kiépíthetünk – nyilatkozott a magyar főkonzul.

Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke kifejtette, az elmúlt években a szlovén–magyar kapcsolatok nagyon szerteágazók lettek, és ez megmutatkozik az egyházi kapcsolatok területén is, hiszen Magyarország több ízben több támogatást is nyújtott a Muravidéken lévő egyházoknak. – Az információs táblák projektjébe az MMÖNK-t is meghívták és mi örömmel részt is vettünk benne. Meggyőződésem, hogy ez is egy fontos lépés a két nemzet közeledésében, nem utolsó sorban a turisztikai szempontból nagy lehetőségeket rejtő magyar turistapiac szempontjából is – mondta az elnök. – Tomka Tibor 

(Népújság, 2021. október 13.)