Csütörtök, 2024.07.18.
VMMI

drámapedagógia

Mutogató és Dobbantó program

  • Társszervező: Mácsai Mónika, Virág Kiss Anita, Bosznai Sára

Mutogató program

Mutogató program lehetővé teszi az iskolai tananyag feldolgozását az osztály aktív részvételével. A tanulók valós élethelyzetekből merített, vezetett szituációs gyakorlatokban csatlakozhatnak az foglalkozáson, amiben a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás fontos szerepet játszik, továbbá serkenti a közösségben-, a közösségért tevékenykedő személyiség aktivitását. Hozzásegít ahhoz, hogy a résztvevők minél gazdagabb személyiséggé váljanak, reálisabb énképük legyen önmagukról az intenzív interakcióknak köszönhetően. Az alkalmazott módszerek leggyakrabban az érzékszervi finomítás, emlék és fantázia, figyelem és összpontosítás, rögtönzés és szabálytartás területét érintik.

Célcsoport: magyar tannyelvű óvodások, alsósok és nyolcadikosok

 

Dobbantó program

A dobbantó program célja, hogy a nyolcadikosok, mielőtt életük egyik legnagyobb változását élik meg, elgondolkodjanak azon, milyen személyes céljaik vannak, a cél eléréséhez milyen belső erőforrásaikat tudják mozgósítani, és esetleg hol kell résen lenniük a gátló tényezőkkel szemben. Mindez egy népmese feldolgozásával, újra gondolásával valósul meg, és a drámapedagógiai módszerek alkalmazásával.

A program időtartama 60 perc.

Célcsoport: az általános és a középiskolás végzős diákok (az általános iskola 7., 8. és a középiskola 3. és 4. osztályos diákjai)

 

Mindkét program vezetője Mácsai Mónika drámapedagógus.

Kapcsolattartó(k)

MM

Mácsai Mónika

Virág Kiss Anita

Kulturális referens, a művelődési intézmény tevékenységének fejlesztésével megbízott munkatárs

+381 69 5652800

kissanita91@gmail.com

Bosznai Sára