Péntek, 2023.09.29.
VMMI

Tanulmány, Társadalomtörténet

Délvidék/Vajdaság

Társadalomtudományi tanulmányok

  • Szerző: Papp Richárd
  • Szerkesztő: Papp Richárd
  • Megjelenés éve: 2007
  • ISBN: 978-86-86469-03-8
Részletes megtekintés a VAMADIA kiadványtárában

A Délvidék / Vajdaság – Társadalomtudományi tanulmányok című kötet tanulmányai a tudományos kérdéskörök és elemzések mellett a szerzőjük által művelt tudományág vajdasági helyzetét is bemutatják, továbbá arról is szólnak, hogyan, milyen módszerekkel, értelmezési lehetőségekkel és eredményekkel járul hozzá egy-egy tudományos diszciplína a vajdasági magyarság életének mélyebb megértéséhez, illetve milyen új meglátások, utak, célok felé lehet irányítani ezeket a kutatásokat. A társadalomtudományok ugyanis elhanyagolhatatlan láncszemek a mindennapok világa és az ettől általában elidegenedő politikai döntéshozók között. Nemzetpolitikánk aktuális helyzetét figyelve épp ezért mind égetőbbnek látszik a szükség a nemzetrészek közötti egymást értő diskurzusra. A társadalomtudományi értelmezések ugyanis a megértéshez és az ezen alapuló nemzetpolitikai stratégiák kidolgozásához és alkalmazásához segíthetnek hozzá bennünket.

A kötet szerkesztési elve a sokszínűség tudatos felvállalása így nyitva utat az interdiszciplináris törekvéseknek, valamint azok további kibontakozásának. A sokszínűség ellenére azonban vannak benne vissza-visszatérő közös motívumok is. Az egyik ilyen a vajdasági magyarság másságának jellemzése mind a többségi nemzet, mind az egyetemes magyarság szempontjából.

Ennek megjelenése hozzájárul a regionális magyar világok és egyben a nemzeti kultúránkban általánosnak, egyértelműnek tekintett fogalmak, léthelyzetek, folyamatok árnyaltabb, értőbb, valósághűbb értelmezéséhez is, ami alapja lehet az aktuális nemzeti sorskérdések megfogalmazásának és a nemzetpolitikai stratégiák kidolgozásának is.