Csütörtök, 2024.07.18.
VMMI

elméleti alapok népdalkörök vezetéséhez

Népdalkörvezetők és népzenei együttesvezetők képzése

  • Főszervező: VMMI, Hagyományok Háza Hálózat - Vajdaság
  • Társszervező: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
  • Képzés díja: Ingyenes
  • Maximális létszám: 25 fő
  • Dátum: 2021. június 18., péntek - 2022. március 18., péntek
  • Oktató, előadó: Berta Alexandra, Berec-Csizmadia Anna, ifj. Horváth Károly, Szabó Annamária, Vakler Anna, Juhász Gyula, Rontó Márta, Kisimre Szerda Anna,, Fábri Ivánovics Tünde, Szabó Kocsis Zsuzsanna

Mennyi az az elegendő zenei tudás, ami szükséges népdalcsokrok összeállításához és begyakoroltatásához. A dalok hangkészletének okosan használata aszerint, hogy az adott csoport mire képes. Emellett nagy repertoárral kell hogy rendelkezzen egy népdalkörvezető, valamint jó ismerője kell, hogy legyen a hangzó és szöveges-kottás kiadványoknak, népszokásoknak, az adott tájegységek néprajzának. Szélesíteni kell a meglévő vezetők ismeretanyagát, új lehetőségeket tárni eléjük elsősorban a Vajdaságban gyűjtött népdalokból, balladákból.

A képzés előadói elméleti és gyakorlati foglalkozások által a következő tematikákat dolgozták fel:

A hallás utáni tanulás és tanítás módszerei 

A magyar népdalok zenei rendszerezése, stílusai

Lejegyzések, kották szerepe a népdaltanulás és tanítás folyamatában (elérhető kottás kiadványok, online adatbázisok ismertetése a vajdasági népzenei gyűjtésekről)

Magyar népzenei dialektusok és hatásuk az előadásmódra

A hiteles népdaléneklésre jellemző hangképzési és előadásmódbeli ismeretek és tanításuk módszerei 

A népdalénekléshez szükséges hangképzési gyakorlatok

A dalválasztás szempontjai

A népdalcsokor - összeállítás legfontosabb szempontjainak ismertetése: az egy összeállításon belüli tájegységi és tematikus koherencia

Színpadi megjelenés és viselkedés

A képzésnek van személyes jelenlétet igénylő és on-line része is

Időpontok

2021. június 18., péntek 10:00 - 2021. június 19., szombat 16:00

Zenta, Zentai Alkotóház, Posta utca 18.

Első csoport órái

2021. június 25., péntek 10:00 - 2021. június 26., szombat 16:00

Zenta, Zentai Internátus épülete, Svetozar Miletić utca 2.

Első csoport órái

2021. október 9., szombat 13:00 - 2021. október 10., vasárnap 13:00

Zenta, Zentai Alkotóház, Posta utca 18.

Második csoport órái

2021. október 10., vasárnap 09:00 - 2021. október 17., vasárnap 18:00

Zenta, Zentai Alkotóház, Posta utca 18.

Második csoport órái

2021. október 24., vasárnap 09:00 - 2021. október 24., vasárnap 18:00

Zenta, Zentai Alkotóház, Posta utca 18.

Második csoport órái

2022. március 18., péntek 00:00 - 2022. március 18., péntek 00:00

Farkasd

Kapcsolattartó(k)

Juhász Gyula