A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalról

A határon túli magyar közösségek közművelődési tevékenységének mára kialakult intézményes háttere 2008 szeptemberében jött létre, s azóta a Kárpát-medencei magyarság közművelődési életének fontos fórumává vált. A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalt a közös múlt és az egységesülésre törekvő jelen újragondolásának szándékával a felvidéki Csemadok Művelődési Intézete, az erdélyi EMKE – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, a muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet hozta létre. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma szinte megalakulásával párhuzamosan partnerének tekintette a testületet, s támogatásával segítette, hogy ennek az új intézményhálózatnak a már kiemelt, és reményeink szerint hamarosan újak bevonásával kialakuló csomópontjai a közeljövőben olyan művelődéskutatásokat szervező, továbbá regionális kapcsolatrendszer működtetését és információs szolgáltatást végző intézményekké váljanak, amiben elsősorban a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (www.mmikl.hu), valamint még néhány magyarországi szakmai intézmény és szervezet: a Balassi Intézet (www.bbi.hu), az Égtájak Iroda (www.egtajak.com), a Hagyományok Háza (www.hagyomanyokhaza.hu), A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága (http://hungaricus.net/) közvetlen szakmai-módszertani segítségére számíthatnak.

Ennek a sajátos intézményhálózatnak a célja a regionális sajátosságok megőrzése mellett a Kárpát-medencei magyar identitástudat erősítése a közművelődés eszközeivel; együttes közművelődési gondolkodásmód és közös cselekvés kialakítása képzésekben, művelődéskutatásban, jövőtervezésben, módszertani központok létrehozásában; a közös szakmai minimum megfogalmazása egy közös magyar információs hálózat kialakításával és működtetésével, továbbá naprakész információk szolgáltatásával nem feledkezve meg a multikulturális környezet lehetőségeinek hasznosításáról sem. A sajátos együttműködési forma tagjai:

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület – Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet, Kolozsvár

Honlap: www.emke.ro
Az ernyőszervezet intézete – a magyarházhálózat közvetítésével – elsősorban a szórványmagyarság közművelődési tevékenységét támogatja, és együttműködik a tömbben élő magyarság közművelődési intézményeivel, többek között a Kovászna és a Hargita megyei művelődési központokkal. Fő célja: a magyar nyelv és nemzeti öntudat erősítése, kulturális intézmények létesítése, működtetése.

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, Beregszász

Honlap: www.kmmi.org.ua
Az intézet – a Kárpát-medencében működő más ilyen jellegű intézményekhez hasonlóan – a nemzeti hagyományok ápolása és megőrzése mellett a magyar kultúra, a szellemi élet szervezését tekinti fő feladatának.

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva

Honlap: http://www.mnmi-zkmn.si
Az intézet a Szlovéniában élő magyar közösség közszolgálati szakintézménye. Feladatkörébe tartozik a műkedvelő csoportok szakmai segítése, a muravidéki magyar irodalmi élet felkarolása és szervezése, a Szlovéniában megvalósuló magyar könyvkiadás jelentős részének vállalása, különböző rendezvények szervezése nemzeti évfordulók és egyéb események alkalmából stb. A tevékenység fontos részét képezi a magyar nyelv ápolásának és terjesztésének minden formája.

Szlovákiai Magyar Közművelődési és Társadalmi Szövetség – Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Honlap: www.csemadok.sk
Az intézet célja a szlovákiai magyarság kultúrájának széles körű felkarolása, közvetítése, szakmai segítése; valamint a nemzeti tudatának megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka vállalása.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta

Honlap: www.vmmi.org
Célja a vajdasági közgyűjteményi, közművelődési és tudományos élet minden olyan területen, ahol nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására a kulturális és a tudományos tevékenységek koordinálása, irányítása; egy, az egész régióra kiterjedő közművelődési tanácsadás és szolgáltatásrendszer működtetése; továbbá a Kárpát-medence többi, hasonló intézményével együtt egy egységes, egymás erejére és tudására épülő szellemi élet kialakításának, virtuális átjárhatóságának és hasznosságának a segítése.