A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Vigh Rudolf
Újvidék, 2013, Forum
Visszaverődés címmel 2001-ben jelent meg Vigh Rudolf előző, válogatott novelláskötete, amelynek mintegy folytatásaként olvasandó e kötet, az Öröknaptár. Vegyes prózai írásokat tartalmaz, de e vegyesség csupán látszólagos, hiszen valójában mindegyik a szerző magányáról, a közösségen kívüliség élményéről szól. Egyfajta Robinsonként ragadt egy lakatlan szigeten, szövegeinek mélabús terében. Nem mozdul otthonából, bölcsőhelyéről, mégis ennek elvesztése fölött borong, édes mostohaként éli meg szülőföldjét. Fókuszpontban az ember áll, a „kisember”, a ... >
[Könyvek]
Virág Gábor
Újvidék, 2008, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Virág Gábor
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
„Mert a mi hivatásunk az isteni törvények szerint való. Mi is virrasztunk, és ha kell, önfeláldozóan sietünk a bajbajutott emberek segítségére. Mi nem keressük azt, hogy ki az, aki bajbajutott, zsidó-e vagy keresztény, hogy milyen elvet vall, mi csak egyet ismerünk: az irgalmasságot, az embert, akit meg kell menteni, vagy vagyonát kell megmenteni. Ez a magasztos ideál, eszme emel fel bennünket a szürke tömeg fölé. Csak az örök, szép ideálokért való lelkesedés teszi széppé és nemessé az életet, ad neki tartalmat, színt, és csak így várható számu ... >
[Könyvek]
Virág Zoltán
Zenta, 2010, zEtna–Basiliscus
Balkáni európaiság „[...] kisebbségi magyarok vagyunk, ami körülbelül olyan érzés, mintha kénsavval bevont söprűnyéllel erőszakolnának meg naponta háromszor.” (Jódal Kálmán: Agygyanta) Bevallom, egyszerre vagyok izgatott és szkeptikus, amikor „importált” tanulmányírók tollából olvasok a vajdasági magyar irodalomról. Érdekel, miként értelmezik az itteni szerzők szövegeit a mindenkori benneállás tapasztalata nélkül, hogyan helyeződnek át a hangsúlyok egy külső szemlélő horizontjából, miben látja írásaink ütőerejét egy klikkektől független szake ... >
[Könyvek]
Vojnits Tivadar
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Vujnović, Gordana P.
Szabadka, 2012, Községközi Műemlékvédő Intézet
[Könyvek]
Vukov Raffai Éva
Szabadka, 2012, Életjel
Mindazok, akik nem a társadalom többségi nyelvét beszélik, anyanyelvűk standard változatával „hivatalosan" alig találkoznak. A kötet ennek a nyelvi helyzetnek vajdasági vonatkozásaival foglalkozik. Célja, hogy ha valaki akár csak egy fejezetét is elolvassa, más szemlélettel tekintsen saját és mások nyelvhasználatára. >