A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Silák Mária
Budapest, 2012, Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány
  >
[Könyvek]
Silling István
Újvidék–Zenta, 2014, Forum Könyvkiadó Intézet – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Változó világunkban a szabadtéri tájtörténeti fogalmak letéteményese az emberi akarat: a becsület és a megbecsülés, a tisztelet és a tolerancia. Fokozottan igaz ez a heterogén lakosságú vidékeken, a történelmi viharoknak kitett régiókban, ahol a nemzetiségi és a felekezeti sokszínűség régóta nyilvánvaló, s a hasonló megosztás, avagy megosztottság pedig jelenünknek is sajátossága. Együtt, avagy egymás mellett él több kultúra, több vallási felekezet szentélye. Régi és új egyaránt. Újonnan épülő keresztény szentélyek korában, velük egy időben omla ... >
[Könyvek]
Silling István
Zenta, 2017, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
  >
[Könyvek]
Silling István
Újvidék–Szabadka, 2010, Forum Könyvkiadó Intézet – Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
[Könyvek]
Silling István
Újvidék, 2012, Forum
„A szülőföld szeretete” Kedves Tanárom, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar egyetemi oktatója, nyelvész, nyelvjáráskutató és jeles néprajztudós legújabb kötete pazar kiadásban, színes illusztrációkkal jelent meg. A hiánypótló kiadvány Nyugat-Bácska művelődéstörténetét összefüggéseiben taglalja, a kultúrhistória iránt érdeklődők előtt föltárja a művészet, a népélet, a tudomány egymáshoz kapcsolódó vonulatait, sajátos útikönyvként pedig megmutatja, hol érdemes elidőzni, miről érdemes érdeklődni. Silling István szerelmes földrajzot írt ... >
[Könyvek]
Silling István
Újvidék–Szabadka, 2012, Forum Könyvkiadó – Újvidéki Egyetem – Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Silling István a magyar dialektológiába elsősorban a Kupuszinai tájszótárral (1992) és e szótár bővített és átdolgozott kiadásával, A kupuszinai nyelvjárás és szótára című (2007) 406 oldalas művel írta be a nevét. Minthogy Kupuszinán született, s mivel az ottani nyelvjárás anyanyelvjárása, s minthogy ismeri a beszélőközösséget és kultúráját is (néprajzkutatóként is ismert a neve), kupuszinai, illetőleg bácskai nyelvjárási és néprajzi kompetenciájához nem férhet kétség. Különösen ezért hangsúlyozandóan fontos körülmény ez akkor, amikor táj szava ... >
[Könyvek]
Simon István, Cs.
Zenta, 2007, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
A peremlét hírnöke Most, hogy belesüppedt ő is a bánáti földbe, végleg hozzásimulva a tájhoz (az ő tájához), érdemes lenne pontosítva számba venni Cs. Simon István szándékait,  vállalásait. (Mindehhez támpontot nyújthat a sajtóban megjelent tárcáinak és rövidebb lélegzetű írásainak gyűjteménye, melyet Udvaros az enyészetben címmel jelentetett meg a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet.) Mindenekelőtt: őszintén rá kellene kérdezni, honnan merített szerzőnk erőt megörökíteni a mindenütt kitapintható enyészetet (ami egyébként átlengi költészetét i ... >
[Könyvek]
Sinkó Ervin
Újvidék, 1976, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Sinkó Ervin
Újvidék, 1989, Forum Könyvkiadó
  >