A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2014. május 12.]
Szeged, 2014, Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
Glässer Norbert (1979) az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport ösztöndíjas munkatársa. Egyetemi tanulmányait néprajz/vallási néprajz és liturgiatörténet szakon Szegeden és Budapesten végezte. 2008-tól az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének egyetemi tanársegéde. Hallgatói tudományos tevékenységét az OTDT 2005-ben Pro Scientia Aranyérem adományozásával ismerte el. Ezzel párhuzamosan az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék kiemelkedő hallgatói alapkutatásért járó Bálint Sándor érmét is elnyerte. Fő érdeklőd ... >
[Új könyvek]
[2014. május 06.]
Zenta, 2013, Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
Muhi Béla Fizika-kémiai szakos tanár, okleveles fizikus, a vajdasági tehetséggondozás meghatározó személyisége. Négy évtizede foglalkozik a tehetséges diákokkal, szakköröket, tehetséggondozó táborokat, diákversenyeket, konferenciákat, tanári továbbképzéseket szervez és vezet, a GENIUS tehetséggondozó mozgalom alapítója és elnöke, a vajdasági regionális TUDOK konferenciák koordinátora. Sikeres mentor, diákjai számos elismerésben részesültek. Húsz éve szakkiadványok szerkesztője, egyik alapítója és alelnöke a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesül ... >
[Új könyvek]
[2014. május 05.]
Újvidék, 2014, Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete
Erzsébetlak (szerbül Belo Blato, szlovákul Biele Blato, németül Elisenheim) a Vajdaság Közép-bánsági körzetében he-lyezkedik el, Nagybecskerektől 17, Belgrádtól 60 kilométerre, Lukácsfalva és Écska közelében. A vidék 74 méteres tengerszint feletti magassága enyhén kiemelkedő szigetet képez, valószínű, hogy a területe egykor szigetet alkotott a Pannon-tengerben. Nyugatról a Tisza, délnyugatról a Béga folyó övezi, keletre számos halastó található. A község a német bánsági Határőrvidék területén 1866-ban jött létre,Torontálszécsányból jött katol ... >
[Új könyvek]
[2014. április 29.]
Zenta, 2014, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Kötetünk a Herczeg Ferenc születése 150. évfordulójának tiszteletére 2013. szeptember 28-án és 29-én Versecen azonos címmel megtartott nemzetközi konferencián elhangzott nyolc előadás alapján készült tanulmányokat és a Herczeg Ferenc alakját megidéző korabeli írások gyűjteményét tartalmazza. A tanácskozáson a Herczeg Ferencet köszöntő, írói és közéleti nagyságát méltató kutatók – irodalom- és művelődéstörténészek, tudósok és történetírók, tanárok és könyvtárosok – felszabadultan szóltak az életmű valódi értékeiről, a dél-bánsági szórványmagyars ... >
[Új könyvek]
[2014. április 01.]
Ada–Szabadka, 2014, Széchenyi István Stratégiakutató Társaság – Magyar Nemzeti Tanács
Negyed századdal a reménykeltő politikai fordulat után még mindig nem tudjuk, mit tartogat a jövő számunkra. Ha körülnézünk: bénító, lemondó pesszimizmust tapasztalunk magunk körül, csalódott embereket látunk, akik szedik sátorfájukat, és pereputtyostól nekivágnak a nagyvilágnak. Akik meg maradnak, többnyire rezignált emberek, akik arra várnak, hogy tőlük függetlenül, részvételük nélkül egyszer jóra fordulnak majd a dolgok. Az elmenők illúziókba kapaszkodnak, a maradók csodavárásba. >
[Új könyvek]
[2014. április 01.]
Szabadka, 2013, Magyarságkutató Tudományos Társaság
A Vajdaságban végzett társadalomtudományos magyarságkutatás figyelemre méltó eredményeket ért el az utóbbi két évtizedben, de több kérdés folyamatosan megválaszolásra vár még. A szabadkai székhelyű Magyarságkutató Tudományos Társaság több mint két évtizedes eredményei (lásd: www.mtt.org.rs) sem hasznosulnak kellőképpen, részben a társadalmi-gazdasági körülmények, illetve a közvélemény és a politikum ingadozó befogadó készségének köszönve, vagy pedig a kutatógárda szervezetlensége miatt. Kutatási eredményeink zömében publikálhatók voltak (tanulm ... >
[Új könyvek]
[2014. március 11.]
h. n., 2014, AB-ART
Írástudatlan Egy korábbi énem koromsötétben annyit botorkált, hogy most papírlapot, napot kerül, fénycsapdák elől menekül; mondom, egy én ez csak itt, alattam, s még mindig sprőd, írástudatlan. >
[Új könyvek]
[2014. március 11.]
Ada, 2014, Széchenyi István Stratégiakutató Társaság
Egyre nehezebben tudok megszabadulni attól a gondolattól, hogy az úgynevezett „rendszerváltó elit" tagjai nem láttak messzebb az orruknál, amikor a nyolcvanas évek végén váltani-menteni (?) kezdték a korábbi rendszert. A politikai és szellemi elit szeme előtt ködvárak lebegtek: a küszöbön álló jogállamról, többpártrendszerről, piacgazdaságról, demokráciáról beszéltek anélkül, hogy ki lehetett volna hámozni belőle, mit takarnak a nagy szavak, milyen jövő vár az emberekre. >
[Új könyvek]
[2014. március 11.]
Újvidék, 2013, Forum
Nincs erőm többé vitatkozni. Nem védekezem, nem ellenkezem. Tessék, bármennyire is fáj az igazság, elismerem: talán azoknak is igazuk van, akik úgy gondolják, hogy az elmezavar egy enyhébb változata jelentkezett nálam. Tudom, valószínűleg arra szeretnék ráirányítani a figyelmemet, hogy ezt az én - hogy finoman fejezzem ki magam - mostani állapotomat jól ismeri az orvostudomány, szinte már orvostani közhelyről van szó, és természetesen ismert a gyógymódja is, ezért hát elvárható lenne, hogy tegyek végre valamit ez ügyben. El tudom képzelni, mi m ... >
[Új könyvek]
[2014. március 11.]
Újvidék, 2014, Forum
Kisebb-nagyobb megszakításokkal ugyan, de évtizedek óta foglalkozom szülőfalum, Tiszakálmánfalva - mai, hivatalos nevén Budiszava - történetével. Állami és egyházi levéltárakban kutattam, a könyvtárakban újabbnál újabb adatokra, forrásmunkákra, utalásokra leltem, amelyekből a legfontosabb tények közlésre kerülnek e könyvben. >