A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2014. november 03.]
Budapest, 2014, Magyar Napló
Angyal és halál A tér, az idő és a halál függvényében létező individuum „történetéről” szól Kontra Ferenc Angyalok regénye című, novellák füzéréből építkező regénye. Az elmúlt két évtizedben, amikor irodalmunkban a nagy formátumú elbeszélésre építkező narratívák dominálnak, ritkán olvashatni rövidtörténetekből szövődő, lírai jellegű, nyelvezetében metaforikus kiképzésű, lelki értelmű feszültségekkel telített, szubtilis művészregényt. Már ezért is a különlegesség izgalmával kecsegteti olvasóját. Az Angyalok regényében „beszélő” fiú – nem ne ... >
[Új könyvek]
[2014. október 03.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Röntgenezett versek Benedek Miklós a mai fiatal vajdasági magyar költészet Albert Flóriánja. A vajdasági magyar irodalom olvasói, alakulásának követői pontosan tudják, hogy Benedek Miklós első, Nem indul hajó című kötete után két évvel Mintha emberekből állna címmel a második is napvilágot látott. Két év telt el tehát azóta, hogy sorrendbe öntve először olvashattam a Toscana≠Toszkána, a Podolszki felkel és jár, a Szobor, Az én eposzom vagy épp a Fogtündérre várva című verseket. Ha a két öncélú megfeleltetés közötti távolság nem lenne vész ... >
[Új könyvek]
[2014. október 01.]
Újvidék–Zenta, 2014, Forum Könyvkiadó – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
A Híd azzal, hogy meglehetősen hosszú emlékezetet kölcsönöz nekünk, voltaképpen egy folytonos irodalmi-kulturális valahová tartozást közvetít a számunkra. Az egykori diskurzív terek rekontextualizáló értelmezése arról győzhet meg bennünket, hogy a különböző korszakok szerkesztői és alkotói általában felismerték, hogy az igen tiszteletre méltó hagyományok, amelyek olyan fontosak a számukra, csak akkor tarthatók életben, ha a friss szellemi vállalkozásokban tükröződnek, formálódnak újra. Folyóirat-alakítói gyakorlatukba beleépítették az újragondo ... >
[Új könyvek]
[2014. szeptember 01.]
Zenta, 2014, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
A fehér amulett – így nevezem ezentúl ezt a lapos, fehér, kemény könyvecskét, melyet pont akkor kaptam kézhez, amikor ott állok abban a kapuban, ahonnét az út egy Sziveri-biográfia megírásához vezet. Egyúttal a múltba, a történelembe. Nem hittem volna, hogy ilyen nehéz ebben a boltíves (holtíves) kapuban („kapujanincs átjáróban”) állni, eddig nem tudatosítottam elég határozottan, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek (az ifjúságom) egy teljesen más világ. Történelem immár, s hozzáférni nehéz; talán mert idegen lett minden, előrenézve és hátranézve i ... >
[Új könyvek]
[2014. augusztus 29.]
Novi Sad, 2014, Szabó Angéla
Több mint hatvan olyan vajdasági magyar katonaáldozatunk meztelen történetéről íródott ez a könyv, akinek a hozzátartozói hajlandóak voltak a 1990-es évek délszláv háborúinak a szörnyűségeiről beszélni. A SORKATONÁRÓL: „A pincehelyiségben egy hűtőhöz vezettek bennünket. Amely nem is működött. Ki volt kapcsolva. Benne pedig nyolc, fehér lepedővel letakart, felpuffadt, oszlásnak indult hullával. Az öcsém nem volt köztük. Mégis az egyik holttestet ránk akarták erőltetni:„Mindegy az, hogy kicsoda, csak egyet vigyenek már el! Nem látják, hogy ott ... >
[Új könyvek]
[2014. augusztus 01.]
Budapest, 2014, Csimota Kiadó
Milyen madár? Milyen líra? Kollár Árpád Milyen madár című progresszív gyermekverseket (és nem csak azokat) tartalmazó verseskötetével lép a kortárs gyermekirodalom porondjára. Rímtelen vagy elvétve rímelő költemények, de főként szabadversek ezek, melyekben inkább a gondolatritmus, a halmozás, ismétlés és fokozás határozza meg és szervezi a szövegeket. E versekben nincs rózsaszín szemüvegen át szemlélt bárgyú álomvilág, csak természetes gyermeki derű, nincs zavaró és tolakodó didaktikusság, de van problémafelvetés (halál, család). A legjob ... >
[Új könyvek]
[2014. július 22.]
Szabadka, 2014, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Néhány napja hagyta el a nyomdát Németh Ferenc Arany, Jókai és Petőfi kultusza a Vajdságban című könyve. A XIX. századi magyar irodalom talán legismertebb személyiségeinek vajdasági kultuszát, a kultusz létrejöttének, jelentésváltozatainak alakulását a szerző másfél évszázadot átívelően követi és tárja fel. A hatalmas anyagot mozgató kutatás eredményeit terjedelmében is tekintélyes (mintegy 400 oldalas), elegáns kivitelezésű könyvben bemutató szerző a területre (az irodalmi kultuszok alakulása) vonatkozó szakirodalmi tájékoztatóval, mintegy öt ... >
[Új könyvek]
[2014. július 22.]
Szabadka, 2014, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Vajdaság mint régió és a kultúra szerteágazó szálainak különböző metszéspontjait vizsgáló tanulmányok gyűjteményét tartja kezében a szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar azonos elnevezésű projektumának eredményeként 2014-ben kiadott Régió és kultúra című projektumi tanulmánykötet olvasója. A Németh Ferenc projektumvezető szerkesztésében megjelent kiadvány a nyelv és művelődés, a történelem, a kultúra, a szokáskultúra, valamint az oktatás, egyetemi képzés összefoglaló, illetve összefogó témakörökbe sorolja a szóban forgó kilenc tu ... >
[Új könyvek]
[2014. július 04.]
Újvidék–Zenta, 2014, Forum Könyvkiadó Intézet – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Miért akar az ember nyomot hagyni maga után? Miért akarja, hogy a halála után is emlékezzenek rá? Még a kő is elporlad, nem volna egyszerűbb, ha csak a mának élnénk? Miért az önkínzás, az ének? Igaza lenne Adynak? Csak azért, mert szeretnénk, ha szeretnének? De miért akarjuk, hogy akkor is szeressenek, amikor már nem leszünk? Akkor már értelmetlen ez a szeretet. A ránk való emlékezés sem segít rajtunk. Nem azokat kell szeretni, akik meghaltak, hanem azokat, akik élnek. Mi értelme van írni az utókornak? Semmi. Az ember alkot, mint ahogy a fa ter ... >
[Új könyvek]
[2014. július 04.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
A Létünk folyóirat több mint négy évtizedes történetéből nem hiányzik a tudományos diskurzusok kiszélesítésének különböző formájú kezdeményezése, beleértve a szélesebb befogadóközönség érdeklődésére hagyatkozó tematikus számok és különnyomatok megjelentetését is. A negyedéves folyóirat által támogatott tudományos kutatások és ezek eredményeinek bemutatása gazdagodott 2014-ben a Forum Könyvkiadó által indított, s a Létünk körében folyó munkát prezentáló Létünk Könyvek sorozattal. Ennek első köteteként látott napvilágot Kónya Sándor Nézzünk ég ... >