A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2014. december 16.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Kedves Tanárok! Ezt a tanári kézikönyvet azért írtuk, hogy további segítséget nyújtsunk a magyar nyelv tanításához. A tankönyvben található kommunikációs fejezeteket újabb páros és csoportmunkára is alkalmas feladatokkal bővítettük. A leckék sorrendje megegyezik a tankönyvével és a munkafüzetevei. Minden leckéhez két-három kiegészítő feladat is tartozik leírásokkal együtt. A leírások tartalmazzák a feladatok célját, utalnak a szükséges előismeretekre és munkaeszközökre, a feladatok előkészítésének és menetének a módjára, jelzik az alkalmazhat ... >
[Új könyvek]
[2014. december 16.]
Szabadka, 2014, Életjel
Az Otthon a nagyvilágban nem olyan szokványos útleírások gyűjteménye, amelyek bármely útikönyvben megtalálhatóak, hanem személyes élmény, vélemény alakította meglátások, valamint a közöttük lévő  összefüggések tárháza. A kötet sajátságos ön- és világismeretet magában foglaló, esszészerű feldolgozása mindazoknak az élményeknek, amelyek velejárói - voltak a Dél-Amerikában, Németország¬ban, Szentföldön, Lappföldön, Rodoszon stb. tett látogatásomnak. A könyv abból a célból született, hogy az utazásaim által kitágított horizontú világlátásom segítsé ... >
[Új könyvek]
[2014. december 16.]
Szabadka, 2014, Városi Múzeum
Munkánkban a szabadkai fényképészmesterség több mint száz évének történetét szeretnénk bemutatni, a fényképek megjelenésétől a fényképkészítés szokásának általánossá válásáig. Az új szokás elterjedését, meghonosodásának mikéntjét a szakma európai mintái szerint a szabadkai fényképészmesterek irányították. A vizsgált időszak fotóinak többsége a város fényképészeinek műtermében készült, így a képeken hangsúlyosan jelen van a fotográfus műtermi berendezése és kelléktára. Ebből adódóan ezek a fotók nemcsak a képeken lévő emberek, hanem a korabeli f ... >
[Új könyvek]
[2014. december 05.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Csorba Zoltán 1956-ban született Becsén. Az újvidéki BTK Francia Nyelv és Irodalom Tanszékén szerzett egyetemi oklevelet, majd a francia kormány ösztöndíjasaként szakosítást végzett a párizsi újságíró főiskolán (École Supérieure de Journalisme de Paris). Volt a Magyar Szó újságírója, szerkesztője és főszerkesztője. Jelenleg Szerbia Köztársaság Nagykövetségén dolgozik Budapesten. Ez a szerző első regénye. >
[Új könyvek]
[2014. december 05.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Harminc vagy még több évvel ezelőtt számomra és – lehet, illetéktelenül veszem fel a többes számot – nemzedékem számára, amely éppen azokban az években alakította szellemi és érzelmi világképét, Szenteleky Kornél neve az irodalomban, az irodalom történetében, az irodalmi kritikában elképzelhető minden „rossz”-nak a mintája volt. Megmondom nyomban, igazságtalanok voltunk. De amivel akkor szemben álltunk, a tespedt mozdulatlanság és bezárkózás, a vidékies színvonaltalanság, az idegen földről származó gondolat és érzés visszautasítása, a banalitás ... >
[Új könyvek]
[2014. december 05.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
„Mert a mi hivatásunk az isteni törvények szerint való. Mi is virrasztunk, és ha kell, önfeláldozóan sietünk a bajbajutott emberek segítségére. Mi nem keressük azt, hogy ki az, aki bajbajutott, zsidó-e vagy keresztény, hogy milyen elvet vall, mi csak egyet ismerünk: az irgalmasságot, az embert, akit meg kell menteni, vagy vagyonát kell megmenteni. Ez a magasztos ideál, eszme emel fel bennünket a szürke tömeg fölé. Csak az örök, szép ideálokért való lelkesedés teszi széppé és nemessé az életet, ad neki tartalmat, színt, és csak így várható számu ... >
[Új könyvek]
[2014. december 05.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Koje slovo nedostaje? E-É Jó __st__t! N m probl__ma! B__t__g vagy? N m __rt__m! Szív__s__n! Mind__n r__ndb__n. __g_szs g__dr__! A–Á–O Nem pr__blém__! B_cs __n__t! N__gy__n sz__mj__s v__gy__k. Semmi b__j! Di__k v__gy? F__r__dt v__gy? >
[Új könyvek]
[2014. december 01.]
Szabadka, 2014, Életjel
Szélroham „Mindegy… Ugyanolyan jó hely ez a meghalásra, mint bármelyik másik” – áll a kötet címadó elbeszélésében, a könyv utolsó lapján, a történetek sorozatában kirajzolódó időbeliség végén. A lét kiszámíthatatlansága, az átélt tapasztalatok keserűsége ebben a megátalkodott, konok lelki ellenszegülésben összegeződik. A kötet szövegvilágának sztoikus letisztultsága és a fentihez hasonló élet(vagy halál)igazságok egyfajta sorsvállalástudatot sugallnak. A könyvben egy újságíró szájából hangzik el az idézett mondat. A kitartás kötelességét hi ... >
[Új könyvek]
[2014. november 18.]
Zenta, 2014, Törköly István
Amikor a második tanyának az útig lenyúló kertje közelébe értünk, láttuk, hogy négy délceg fácánkakas kocog lefelé. Feri leállította a kocsit, és a puskáját kezébe véve kilépett. A négy kakas éppen akkor futott át az úton, és amikor meglátták Ferit, hirtelen a magasba emelkedtek, hogy a Kerekszék nádas felé vegyék az irányt. Mi is kiléptünk már akkorra, és vártuk a fejleményeket. Azaz vártuk volna, de a fejleménynek már vége volt, mert Feri ötlövetű puskájából leadott négy lövéssel egyenként leszedte a négy kakast. Csak egy ugrott fel, szárnyaz ... >
[Új könyvek]
[2014. november 18.]
Szabadka, 2014, Életjel
Amíg a provincializmussal szembeni felvidéki és erdélyi törekvések a múlt század derekától errefelé, a kárpátaljaiak pedig a századvégen artikulálódtak, addig nálunk a hatvanas évek elejétől már gyakorlatban is működött a művészet európai dimenzióinak meghonosítását célzó törekvés, ami természetesen indulásától fogva hordozta annak veszélylehetőségét, hogy a népies provincializmus helyébe a posztmodern provincializmust plántálja, hiszen már a provincializmus sem a régi. Tény, hogy a provincializmus létező jelenség. Ugyanakkor az európai dime ... >