A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2015. június 03.]
Zenta, 2015, zEtna–Basiliscus
bármilyen fal, ha embereknek építik, legyen emberméretű. akkora, mint én. ha magas: lábujjra állva sem látnak át rajta. ha alacsony: túl messzire látnak. >
[Új könyvek]
[2015. június 02.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Magritte-ról és a számozott hattyúkról Megkerülhetetlen kettősségre mutat rá Maurits Ferenc legújabb, Bukott angyal ablaka című, az újvidéki Forum Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetének alcíme. Fényversek utazásaimról – olvashatjuk közvetlenül a cím alatt, ennek nyomán pedig a 2008-ban megjelent Néma angyalok hátsó behajtóján (is) olvasható Telepi versfény című szövegre, illetve az újvidéki külvárosban eltöltött, sok tekintetben sötét és terhes gyermekkornak a Piros Frankenstein (1970) című mappa és a Telep (1975) című verseskötet óta ism ... >
[Új könyvek]
[2015. május 07.]
Szabadka, 2014, Életjel
Talán még precíz számolgatás és mérlegelés révén sem biztos, hogy pontos feleletet tudnánk adni arra a kérdésre, hány verset is tartalmaz Gulyás József összegyűjtött versei 1253 oldalt kitevő kéziratának első kötete, amely az 1955-től 1959-ig, illetve az 1960–tól 1965-ig terjedő két – elkülönülő – fél évtized költeményeit tartalmazza. A bizonytalanság a versek formai megszerkesztettségének mibenlétéből ered: külön versekként számoljuk-e az egységes cím alá került, csak számozott, 29 versből összeálló versciklust, illetve a hosszúvers/versfolyam ... >
[Új könyvek]
[2015. április 27.]
Tóthfalu, 2015, Logos Print
Így éltünk a magyart próbáló délszláv térség peremvidékén, a palack szellemét ránk szabadító két haláltánc utáni talmi békeidőkben: szenvedtünk, szerettünk és örültünk a megadatott apró örömöknek. Viseltük a keresztünk, és kiépítettük a magunk kis világát, amelyben végül a helyére kerül minden. Kávai Anna világa, amely e kötetből elénk tárul, részleteiben kibontja azt a szívszaggató valóságot, amelynek ábrázolásával annak idején a magyarságtémájú millenniumi esszépályázatot megnyerve – teljes fegyverzetben – elénk lépett. A novella művészetéve ... >
[Új könyvek]
[2015. április 27.]
Zenta, 2015, Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
Mindenki tudja és elismeri, hogy a filmművészet a nagy tömegek szellemére nagyobb befolyással van minden más művészetnél. De senki sem ismeri el azt, ami pedig ebből szükségképpen következik, hogy értenünk kell a filmhez, a hozzáértő műveltség irányító ízlésével felkészülve, hogy ne legyünk kényre-kedvre kiszolgáltatva korunk legsajátosabb nagy szellemi befolyásának, mint valami oktalan elemi hatalomnak. Nem kell-e ismernünk törvényeit és lehetőségeit, hogy ellenőrizhessük és irányíthassuk a legnagyobb szellemi tömeghatást, mely az emberi kultú ... >
[Új könyvek]
[2015. március 26.]
Szabadka, 2015, Grafoprodukt
A mai Bácsfeketehegy utcáit, tereit, szántóföldjeit bejárva elgondolkodhatunk azon, e tájon a közeli és távoli múltban mennyi minden is történhetett, mennyien is lakhattak e vidéken. A véletlenszerűen előbukkanó tárgyi emlékek bizonyítják, vidékünkön a történelem folyamán igen sok nép megfordult. Rövidebb-hosszabb ideig éltek itt, és nyomokat hagytak hátra.   >
[Új könyvek]
[2015. március 25.]
Zenta, 2014, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Kiadványunkban Szegedtől Titelig (a Tisza jobb és bal partjától mintegy 20-20 kilométer távolságot érintve) kidolgoztunk egy kerékpáros túraútvonalat. Adatgyűjtésünk során felkerestünk 49 települést. Ezek leírását most átnyújtjuk: tájékozódjanak afelől, hogy milyen látnivalók várják az érdeklődőket, ismerjék meg az adott település legjellemzőbb tulajdonságait, a tájat, az embert, aki ott született, él vagy az elhunytak életművét, mindezt – pénzügyi kereteinkre tekintettel – vázlatosan. >
[Új könyvek]
[2015. január 29.]
Óbecse, 2014, Teleki Júlia
Azt mondják, az élet értelme nagyban függ attól, hogy hol és mikor születtünk. Biztosan így van. Ha nem is az értelme, de maga az ember élete igenis a helytől és az időponttól függ. Az én életem is ezt bizonyítja. Hisz rossz helyen, rossz időben születtem. Háború volt, és én Csúrogon születtem. Tíz hónapos koromban árva lettem. Megölték az édesapámat, más neve lett a hazánknak. Kiűztek bennünket a szülőfalunkból, kifosztották, koncentrációs táborba zárták, megalázták, földönfutóvá, hontalanná tették a csonka családunkat. Az életünk, az éle ... >
[Új könyvek]
[2014. december 16.]
Zenta, 2014, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
A Bácskában az 1944-es hatalomváltást követően végrehajtott véres magyarellenes megtorlások feltárásában ez idáig „fehér foltnak” számított a Szenttamáson és környékén történtek dokumentálása. Az utókornak e – lényegében objektív okokra visszavezethető – mulasztását igyekszik könyvével pótolni Pintér József helytörténész, aki az 1990-es évek közepétől kutatja a témát, és amely a szerző kitartó, aprólékos, minden mozzanatra kiterjedő kutatómunkájának a gyümölcse. A kötet bevezető részében a szerző – széles körű szakirodalomra támaszkodva – be ... >
[Új könyvek]
[2014. december 16.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Nagyon elfoglalt vagyok! Péter szeretne Annával találkozni, de a lány nagyon elfoglalt. Telefonon beszélgetnek. Brrrrrrr! Anna: Halló, tessék! Szia, Péter! Péter: Szia, Anna! Szeretnék találkozni veled, ráérsz ma délután? Anna: Sajnos, nem. Ma fél 7-ig dolgozom. Péter: Semmi baj! Akkor találkozunk 7-kor? Anna: Nem jó, ma hétfő van, angolórára megyek negyed 8-ra. Péter: Meddig tart az angolórád? Anna: Negyed 9-ig. Péter: Utána is jó! Akkor fél 9-kor a nyelviskolád előtt? Anna: Sajnos, nem lesz jó, fél 9-től táncolni járok egy klubba ... >