A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2015. július 02.]
Novi Sad, 2014, Forum Könyvkiadó
O PREVODIOCU Arpad Vicko, književni prevodilac, rođen 31. januara 1950. godine u Novom Sadu. Studirao je srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti na novosadskom Filozofskom fakultetu. Od 1979. bio je saradnik, a od 1991. do 2012. urednik literarnih emisija u Redakciji programa na mađarskom jeziku Radio Novog Sada. Prevodi s mađarskog poeziju, prozu, dramu, esejistiku i naučnu literaturu. Od 1976. godine do danas objavio je 66 samostalnih knjiga prevoda. Član je Društva književnika i književnih prevodilaca Vojvodine od 1976, član M ... >
[Új könyvek]
[2015. július 02.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
Szombathy Bálint művészeti munkásságának kezdetét - történeti pontossággal - 1969- re tehetjük, amikor Szabadkán egyik alapítója volt az 1976-ig fennálló Bosch+Bosch csoportnak. Számunkra ezúttal két, 1970-ben készült rajza jelentheti a kiindulópontot. Az egyiken az emberi figura ötágú csillagos sisakot visel, a másik rajzon pedig emberi végtagok szomszédságában jelenik meg ugyanez a motívum. Itt veszi kezdetét az a mára ugyancsak felduzzadt alkotói folyamat, amely idestova negyvenöt esztendeje tart, és a jelenkorban még mindig terebélyesedik. ... >
[Új könyvek]
[2015. július 02.]
Szabadka, 2014, Forum Könyvkiadó – Szabadkai Városi Múzeum
A 19. és a 20. század fordulóján Szabadkát - lakosságának száma alapján - Szeged után a második legnagyobb vidéki városként tartották számon az országban. A várost mindig a nyelvi gazdagság és a vallási sokszínűség jellemezte. Az 1900-as népszámlálás adatai szerint az itt lakóknak 57,05 százaléka volt magyar, 3,15 százaléka szerb, 2,12 százaléka német. Valószínű, hogy bunyevácokat az egyéb kategóriához sorolták, és csak feltételezhetjük, hogy ők alkották a lakosság közel 38 százalékát. A korabeli város vallási megoszlása is tarka képet mutat: 1 ... >
[Új könyvek]
[2015. július 02.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Izgalmas nagyregényt tart kezében az olvasó. Történetek sorát. Családokat, tragédiákat, életre szóló barátságokat, szerelmeket. És mindezek mögött ott húzódik egy sötét téma: a bácskai vérengzések. Az 1942-es magyar tömeggyilkosságok, majd a tízszeres jugoszláv bosszú 44/45-ben. Ezeket az iszonyatos történeteket elvileg ma már mindenki ismerhetné, de igazából - hetvenévnyi hallgatás és tagadás után - a végleges feledés fenyegeti őket. Patak Márta úgy segít emlékezni, hogy nem oktat, nem magyaráz, hanem egyszerűen odacsalogatja az olvasót Bác ... >
[Új könyvek]
[2015. július 02.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Juhász Árpád zombori születésű, a gödöllői művésztelep alkotójaként számon tartott művész. Születésének 150. (2013) és halálának 100. (2014) évfordulója alkalmából elérkezettnek látszott az idő, hogy az eddigi, személyével és művészetével foglalkozó irodalmakat és más forrásokat áttekintve megfogalmazzuk azt, hogy miként is látjuk őt ma. >
[Új könyvek]
[2015. június 23.]
Zenta, 2015, zEtna–Basiliscus
Otthon a formában     Nem könnyű olyan verseskötetről írni, amelyben a versek jelentős része fotókra íródott, ennélfogva képtelenség hitelesen visszaadni azt az élményt, amit ténylegesen csak akkor kaphat meg az olvasó, ha teljes fizikai valójában is megismeri a könyvet, vagyis kézbe fogja, átlapozza, elolvassa. Lennert Móger Tímea második, Innensemmerre szigetecske című kötetét olvasva valószínűleg át kell értelmeznünk azt a feltevést, hogy a vers egy független, különálló individuum. Ezeknek a verseknek szükségük van a saját fotóikra, a ... >
[Új könyvek]
[2015. június 23.]
Zenta, 2015, zEtna
External Ha rajtunk kívül létezhetne a mi képzeletünk, csak egy veszélyes állat lenne, amit nem etetünk. >
[Új könyvek]
[2015. június 23.]
Zenta, 2015, zEtna
E napon apó, (kilétét fedje homály, elég csak ennyi: apó, a fecskebajszú) ámulatba ejtve a borozó álomittas törzsvendégeit peckesen a söntéshez lépdelt fején billegett a fecskeszín keménykalap), s pecsétes orkánkabátjában a pultra könyökölve egy hajtásra kiitta a málnaszörpöt. >
[Új könyvek]
[2015. június 23.]
Zenta, 2015, zEtna
  Hiperrealisztikus és mitikus   Ez a két jelző jutott eszembe Sándor Zoltán Térdről a világ című kötete novelláit olvasva, még ha – első látásra – két egymásnak teljesen ellentmondó fogalomról van is szó; egyrészt a valóságnak történő megfeleltetés eljárásáról, másrészt egy vele ellentétes mágikus-mitikus világ narratív utánképzéséről. És gondolom, nem én vagyok az egyetlen olvasó, akinek Sándor Zoltán hőseiről, a lecsúszott, munkanélküli, szegénységben tengődő, a társadalmi szokásrend vagy a végzet által „térdre kényszerített” emberek sors ... >
[Új könyvek]
[2015. június 23.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Volt egyszer egy szegény ember. Boldog házasságban élt a feleségével, de volt egy nagy bánatuk: nem lehetett gyerekük. Az asszony folyton sírdogált, és azt hajtogatta magában: bárcsak szülhetnék, még azt se bánnám, ha egy sün lenne. Csakhamar teljesült a vágya, amikor eljött az ideje, világra hozta a gyereket, és – láss csodát! – az bizony egy sün volt. Most kezdett csak el igazán jajveszékelni. De mit volt mit tennie, mégsem hagyhatta el. Beletörődött a sorsába, etetgette, nevelgette a kis sünt. Amikor aztán felcseperedett, azt mondta a szüle ... >