A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Kedves barátaink! Gyönyörű Vajdaságunkban különböző nemzetiségek élnek együtt: szerbek, magyarok, romák, horvátok, szlovákok, ruszinok, románok, albánok és még sokan mások. Ismerjük meg és tiszteljük egymást, hogy ezáltal jobbak, bölcsebbek legyünk! >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Lehet, hogy az ígéretföld már a kertvégi csalitosban van? Ne feledjük: a megvalósuló próféciák világában minden jóslatot, minden apró jelet gyanúperrel kell kezelnünk... Patócs László >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
A könyvből: A Magvető Novellárium sorozatban jelent meg Latzkovits Miklós Laboda című, tizenegy novellát tartalmazó könyve. A kötet legtöbb írása, az első és az utolsó meg két középső novella kivételével, Labodáról szól, aki - minden róla szóló novellában olvasható - „szitty-szitty” kiáltást hallatva, „1963. május 13-án született Szegeden, Magyarország tündöklő metropolisában”, és születése után furcsábbnál furcsább történeteknek lesz hőse meg elszenvedője. Laboda egy személyben volt verekedő, ő állította vissza a napot örökös égi pályájára, v ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
A könyvből: Balassa Péter Segédigék című könyve a Balassi Kiadó gondozásában megjelenő Balassa Péter művei sorozat harmadik kötete, és Balassának Esterházy Péter prózájáról írott kritikáit meg tanulmányait gyűjti egybe. Nem kritikai kiadás, a kevésbé szabályozott „összegyűjtött” munkákat tartalmazó kiadványok sorába tartozik. Balassának életében nem jelent meg Esterházy prózaírását áttekintő kötete, ezért a könyv szerkesztője és összeállítója, Tóth-Barbalics István szerkesztői megjegyzésekben ismertette a könyv szerkesztésének szempontjait. ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Agapé Könyvkiadó – Forum Könyvkiadó
Harmath Károly a mindennapi eseményeket a hitbeli értelmezés szűrőjén engedi át, így új megvilágításban láthatjuk azokat. Felfedezhetjük, hogy Jézus Krisztus evangéliuma nem életidegen eszmefuttatás, hanem a létezés helyzeteiben megvalósuló igazság. A szerző izgalmas és fordulatos szövegeiben az elmélkedésen és a humoron át a szatíra stílusáig is elkalandozik, de sohasem kerüli meg a konkrét életet, hanem belőle meríti mondanivalóját. Szövegeiből kiérezni hitvallását, miszerint, ha a hit itatja át vagy a hit szemüvegén keresztül szemléljük a mi ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Lénárd Róbert 1983. május 9-én született Zentán. Rendez, drámát ír, asszisztál. Ez az első kötete. >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék–Budapest, 2015, Forum Könyvkiadó – Magvető Könyvkiadó
Töredezett teljesség A jó dolgoknak idő kell, és ez a mondat is tökéletesen ráhúzható Sirbik Attila St. Euphemia című regényére, melyen a szerző hat évet dolgozott. A könyv az újvidéki Forum és a budapesti Magvető Könyvkiadó gondozásában került a nagyközönség kezébe a 2015-ös Ünnepi Könyvhét alkalmával. A mű az 1980-as és 90-es évek történéseit dolgozza fel egy férfivé váló vajdasági kamasz szemszögéből. Mielőtt azonban a regény részletezésére kerülne sor, mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet a kötet borítójára, ami Davor Gromilović ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Dél és Észak, az Adria és Skandinávia fényjelenségeinek különös váltóritmusában született meg Domonkos István nagyköltészete, világköltészete: Istenem, végül is úgy, ahogyan a hatvanas években Újvidéken - különös mód azonosulva ezzel az Újjal, ezzel a Vidékkel, az ún. kisebbségi irodalmak egy eddigiektől eltérő modelljét is jelezve egyben, dacosan, jóllehet vacogva, megálmodtuk volt, igen, pontosan úgy, ahogyan azt Balassa Péter, a magyar irodalom egyik legmesszebb merészkedő esszészövegében (az EX Symposion Domonkos-számában megjelent), A mene ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
A teljesség fragmentumai kötet tanúságtétel arról, hogy Piszár Ágnes az értelmezés, a rámutatás és az alkotásközi áthajlás nagymestere. A szerző irigylésre méltó tájékozottsága, az olvasmányélmények sokasága adja meg az esszéírás elengedhetetlen hátteréül szolgáló gazdag ismeretanyagot, azonban mindez mit sem érne, ha nem hozná felszínre a megszólított alkotásokkal folytatott időtálló párbeszédet. A címbe foglalt feloldhatatlan ellentét - amely néhány kivételtől eltekintve az értelmezés mozgatórugójának is tekinthető - szétfeszítené a szövegek ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Domonkos István életművét érdemes igen alaposan ismerni. Az eddigi kutatásokból, ismertetésekből fájóan hiányzott a műfordító Domonkos kritikai méltatása. Orcsik Roland arra a feladatra vállalkozott, hogy felmérje: a szerb, a horvát és a szlovén irodalomból mit és hogyan fordított a költő; vajon kiolvasható-e egy fordítói szemlélet az átültetésekből; mely irányzat elveit fogadta el, és mihez-kihez volt hű, amikor a szerb, horvát, szlovén vers magyar változatán dolgozott. Az újabb fordításelméleti megfontolások felől vizsgálódó Orcsik Roland igé ... >