A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2015. október 02.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Azt se lehetett tudni, hogyan esett meg, hogy ez a csinos parasztlány a Dolly Bell nevet viselje, de akik emlékeznek a szarajevói Istra kertmozi előtt összegyűlő tömegre és az ott megesett verekedésekre, azoknak az is eszébe fog jutni, hogy azokban az években a leghosszabban műsoron maradó varázslatos film az Európa éjjel című volt, amelyben, valami párizsi bárban, megjelenik egy valószínűtlen szépségű sztriptíztáncosnő ezzel a névvel. >
[Új könyvek]
[2015. október 02.]
Újvidék–Szabadka, 2015, Forum Könyvkiadó – Hét Nap Lapkiadó Kft.
Brenner János egy eltűnt világ - a jugoszláv Atlantisz - élő krónikása. Egy olyan időszakban és olyan helyen volt vezető jugoszláviai magyar újságíró, amikor a jugoszláviai „kisidőkben” és „kishelyeken” emberi küszködésekről, nekifutásokról és csalódásokról értően lehetett és kellett írni. Soha nem a titóista rendszer mellett és sohase annak ellenében írt, hanem azon a vékony ösvényen járt, ahol az egész többnyelvű, többkultúrájú ország milliói. Brenner nem pártmunkások és nem ellenállók, hanem a mindennapi kisebb és nagyobb egzisztenciák írója ... >
[Új könyvek]
[2015. október 02.]
Szabadka–Újvidék, 2015, Symposion – Forum Könyvkiadó
A Két méterrel a föld alatt címéből és a 2009-es alkotásokból kiindulva nyilvánvaló, hogy Davor Gromilović művészi létezésének kezdetét akadémiai tanulmányai végére helyezi, pontosabban az akkori antiakadémikus és underground esztétikákkal való kísérletezés kezdetére. Ha a 2009-ben készült munkákat vesszük górcső alá, rögtön olyan érzésünk támad, mintha járulékos elemekként jöttek volna létre, mintha az elégedetlen művész és akkori kisvárosi környezete közötti ellentét termékeként születtek volna meg. Az ember azon szükséglete ugyanis, hogy a t ... >
[Új könyvek]
[2015. október 02.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Nem is olyan régen történt, hogy Zsüni egész délután kétségbeesetten ke¬reste Szél Jankót, mert a nagy világutazónak egyszerűen nyoma veszett. - Anya, anya, nem láttad Szél Jankót? - kérdezte Zsüni pityeregve. - Reggel még ott üldögélt az ablakban... Biztosan elment sétálni. Unatkozott... Te oviban voltál, Bőszi meg elment apával csavarogni. Tudod, hogy Szél Jankó meg Bébibaba nem jönnek ki a legjobban, így hát nem csoda, hogy lelécelt a kis pimasz - mondta mosolyogva anya, miközben a ruhákat hajtogatta. - Igen, igen, de nem szokott ilyen so ... >
[Új könyvek]
[2015. október 02.]
Veszprém, 2015, Iskolakultúra
Átjárás múlt és jelen között Bence Erika tanulmánykötete behatóan elemzi a benne felmerülő irodalomtörténeti kérdéseket. Ami viszont magával ragadja az olvasót, hogy a kötet tanulmányainak témája mind a szakembert, mind a a laikus olvasót érdekelheti. Ugyanis izgalmas utat választott egy-egy új alkotás elemzéséhez. A XIX. századi alkotások, a „lerágott csontok” új megközelítésben, új kutatási eredményekkel ismét újként tárulnak az olvasó elé. Katona József Bánk bán című drámájának elemzése során a tanulmányíró az I. felvonás első jeleneté ... >
[Új könyvek]
[2015. október 01.]
Újvidék, 2015, Forum Könyvkiadó
Néhány évvel ezelőtt, még valamikor a kilencvenes években tettük fel Szivácon, a Szenteleky Napokon a kérdést, hogy „Hol tartasz?”. A Szenteleky Napokon megjelent írókat, költőket, taná¬rokat és másokat kérdeztünk, és félve tettük fel a kérdést, nem tudtuk, érkeznek-e válaszok, s aztán némi meglepetéssel állapít¬hattuk meg, hogy valamilyen módon célba talált a kérdés, sokan, többen válaszoltak rá, ki írásban, ki meg szóban. A kérdéssel meg a válaszokkal együtt járt az összetartozás hangulata és élménye, mert aki megszólalt, mondom, sokan voltak ... >
[Új könyvek]
[2015. október 01.]
Újvidék–Szenttamás, 2015, Forum Könyvkiadó–Gion Nándor Kulturális Központ
Vörös a föld, melyen járunk, vörös szél fúj, vörös a köd, vörösek a felhők, vörös a nap, mely a vörös ködön átsüt, ha süt. Borongósak, vörösek a napjaink itt a Peremen, mióta a telepesek foglaltak... úgy foglaltunk, hogy ki mennyit tudott, ki hol tudott, bár a vörös föld minőségi különbsége között nincs oly nagy ingadozás. Amikor a férjem meghalt, negyvenéves voltam, nyugodjék békében. Pista volt a világháborúban, ő csak bujdosott a szomszéd Janival meg a Micóval, gyakran emlegette, büszke volt rá, kijátszották a nácikat és a partizánokat is, n ... >
[Új könyvek]
[2015. október 01.]
Újvidék–Szenttamás, 2015, Forum Könyvkiadó–Gion Nándor Kulturális Központ
A kötetben a 2014. évi Gion Nándor Novellapályázat legsikeresebb írásai olvashatók. A díjnyertes novellák az anekdota irodalmi alakzatát működtetve felszínre hozzák egy térség emberének kistörténeteit és mítoszait, valódi katasztrófákat és leromlásokat, családtörténeti eseményeket, társadalmi kataklizmákat, felidézik Bohumil Hrabal tragikomikus figuráit és a vajdasági származású Szathmári István ironikus kistörténeteit. A kisember sorstragédiája összes félelmével és értelmetlenségével több, a pályázatra beérkezett novellában is megformálást ny ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó – Vajdasági Fotó- Film- és Videoszövetség
OBJEKTÍV-an szólni Anna fotóiról egyszerűnek tűnik, de nem az. A könyvben, amelynek lapjai közé zárja életét és munkáját, a múlt század 60-as éveit felidéző fekete-fehér fotóival egy olyan világba kalauzol bennünket, ahol a vad és nyers élet minden fájdalmát és örömét naiv szépséggel, és mesteri megérzéssel láttatja. Nem a fotó rejtett üzenetén töprengett, hanem észrevétlenül, ahogy a macska oson, kivárta a pillanatot. Fotóival egyértelmű üzenetet közvetít, rábukkanunk bennük a nagyszerű dolgok egyszerűségére. A kor – melyet rögzített - egy más ... >
[Új könyvek]
[2015. július 03.]
Újvidék, 2014, Forum Könyvkiadó
„K. József (1897. február 24. - 1969. január 6.), a temerini születésű, Újvidéken élő bútorasztalos élete teljében, az 1940-es évek elején tollat vett kezébe, és egy nagy formátumú franciakockás füzet lapjain, több mint kétszáz oldalon, sűrű sorokban örökítette meg háborús élményeit. írását visszaemlékezésnek tekinthetjük, de ahogyan napról napra az események sorjában követi a történéseket, bizonyos mértékig naplójellege is van. A gördülékeny, tiszta, világos szöveg a szerző íráskészségét dicséri. Emlékezőtehetsége, az események felidézése és l ... >