A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2013. december 04.]
Muzsla, 2013, Sziveri János Művészeti Színpad
„A kő, a fém is tovább él, mint az ember. Ezért mindaz, amit testünkön át jelentünk a világban, jelentéktelen. Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb, mint a kő és a fém - ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint lelkünk térfogataiban. Az erő, mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát, nemcsak alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas.” Márai Sándor >
[Új könyvek]
[2013. december 02.]
Muzsla, 2013, Sziveri János Művészeti Színpad
A kislány várta, hogy múljon már el a tél, olvadjon el a hó, amiben eddig annyira szeretett játszani, és legyen végre meleg, hogy anyjának ne kelljen már emlegetnie a hideget, a fagyot, a halottak hasát. * S a tél lassan, igen lassan múlott. A kicsi furcsa nyöszörgésre ébredt egy éjjel. Egészen sötét volt még, nővére egyenletes szuszogással, békésen aludt mellette. A furcsa, nyugtalanító hangok a szomszéd szobából, a szülőkéből szűrődtek ki. A kislány mozgolódni kezdett a dunyha alatt, maga is nyöszörgött egy ideig, nehezen tért magához, me ... >
[Új könyvek]
[2013. november 25.]
Óbecse, 2013, Óbecse Község
Könyvünk tanulmányai azt mutatják meg, hogy a történelem során Óbecsén a városiasodás miben nyilvánul meg, és hogyan hatotta át a mindennapok életét, a polgárosodás folyamata, miként haladt előre, milyen állomásai voltak. Szerzőink elsősorban azt vizsgálták, hogy mitől lesz városi jegyeket mutató egy település, mi teszi, mi teheti lakóit öntudatos, saját sorsukat alakítani képes polgárokká. Olyan polgárokká, akiknek lehetőségük és szándékuk is megvan az áldozatvállalásra a közért, akik felelősséget éreznek a közösségért, akik önzetlenül tudnak ... >
[Új könyvek]
[2013. október 22.]
Pancsova, 2013, Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
Tökéletes tett Azt hirdetik, zúgják, hogy értünk hazudnak, mivel nívója a forrongó agyunknak annyira féktelen, hogy az igazságot eltűrni képtelen. >
[Új könyvek]
[2013. október 22.]
Zenta, 2013, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
[Új könyvek]
[2013. szeptember 23.]
Szabadka, 2013, Életjel
„Volt és örök...” 2013. augusztus 27-én, a szerző születésnapján, jelent meg az Életjel Kiadó jóvoltából Hózsa Éva Mesterségem: irodalomtanár című könyve. A tapasztalatokon és az eddigi munkásságon alapuló tanulmánykötet a modern irodalomfelfogást és ennek tanítását tűzi ki céljául. Lehet, ez azt sugallja, csak az irodalomtanárok számára íródott műről van szó, viszont ez nem teljesen igaz. A nem szakmabeliek is élvezettel olvashatják, hiszen Hózsa tanárnő sokszor „félreteszi” tudós énjét és kiszólogat olvasójához egy-egy visszaemlékezés, sze ... >
[Új könyvek]
[2013. szeptember 10.]
Zenta, 2013, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Igaz történetemet szeretném leírni, de meglátom, hogy tudok-e egy élettörténetet leírni, mikor se iskolám, se segítő kéz nincs mellettem. Csak az óra ketyegése tudatja velem az idő múlását, a múltnak az örömei és árnyai kísértnek nagy magányomban, és ez a nagy magány adta a tollat a kezembe. 1974. május hónap elseje, gyönyörű, napos délután van, és ezen a délutánon határoztam el magam, hogy belefogok egy óriási munkába; mert az élet a kapát adta a kezembe, s nem a tollat. Öreg s nemsokára reszkető kezem kell, hogy elbírja a kis tollat, amit az ... >
[Új könyvek]
[2013. szeptember 10.]
Újvidék–Zenta, 2013, Forum – Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Ez a szemelvényes gyűjtemény az emlékezés és az emlékeztetés szándékával készült. A 28-as nemzedék tagjainak életútjára, szellemi teljesítményére, művészi törekvéseire kíván visszatekinteni. E szándék összekapcsolódik a tőlünk idegen tapasztalatok megértésének igényével is. Kopeczky László, Kalapis Zoltán, Kalmár Ferenc, Vinkler Imre, Fehér Ferenc, Ács Károly, Sáfrány Imre, Dévavári Zoltán és Vukovics Géza azonos évjáratúak, sok mindent közösen éltek meg, ugyanazon társadalmi és kulturális hatások érték őket. ennek az egyidejűségnek mégis az ... >
[Új könyvek]
[2013. szeptember 10.]
Budapest, 2013, Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány
„Ekkor már kint jártunk a temető előtt, a gesztenyesütödés albánok körül, épp az ínycsiklandó illatok között haladtunk el, szállt a füst a szomszédos kaszárnya felé, s bizony alig álltam meg, hogy ne vegyek néhány liternyit. A fekete keretes gyászjelentések színe kiválóan illett ujjaim és kezem színéhez a gesztenye elfogyasztása után. Gyermekkorom nagy november elsejéi, amikor apámmal kihoztuk a koszorúkat, s hazafelé menet feltöltöttük gesztenyekészleteinket, útközben pedig a közelben lakó Vasasékhoz betérve nagy részét el is fogyasztottuk. Az ... >