A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2014. február 06.]
Újvidék, 2013, Forum
A 2012-ben első alkalommal meghirdetett novellapályázat szabályzata szerint a Gion Nándor Szépirodalmi Díj a Gion Nándor életművének szellemiségét teljesítményében, értékében folytató magyar nyelven írt pályamű szerzőjének adományozható. A szépirodalmi pályázat célja a magyar irodalom és szellemiség gazdagítása, új művek írásának serkentése, a gioni irodalmi diskurzusok továbbéltetése. Nem lehetett könnyű helyzetben az a pályázó, aki szó szerint vette a kiírás követelményeit, s megkísérelte a gioni prózapoétika lényegét megragadni, hiszen immár ... >
[Új könyvek]
[2014. február 06.]
Újvidék, 2013, Forum
   Elfogadni a szerény alrendszeri státuszt annyi, mint kibékülni az adott keretekkel. Megannyi kisebbség élhet így egymás mellett marginalizáltan, az elvont gépezetek – az állam, a piac és a bérmunka mechanizmusai – pedig sértetlenül működhetnek tovább. Mondjuk ki: a gettó a kormányzati mentalitás szerves része. >
[Új könyvek]
[2014. január 08.]
Zenta, 2013, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
 A családi hagyatékban őrzött emlékek és dokumentumok alapján állt össze a kötet a szerző születésének századik évfordulóján. Hála lányának, Bencz Arsenović Gabriellának, az írói hagyaték ápolójának, most közkinccsé válik a lappangó hagyaték közlésre érdemes része, mindaz, ami Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet a befejezett életműnek, és hogy mint örökös és mint tanú vállalta a család történetének a megírását is. A maguk elszórtságából kiemelve levelek, vers- és próza ... >
[Új könyvek]
[2014. január 08.]
Zenta, 2013, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
 Bácsgyulafalva (Telečka) története nem nyúlik vissza az ókorig, a középkori históriák is hallgatnak még róla, hiszen nyoma sem volt akkor a Telecskai-dombokon épült településnek. Az Alföld derékig érő fűtengerét, a gyomnövények irdatlan erdejét éppen százharminc évvel ezelőtt kezdte irtani emberi kéz. Sok száz, sok ezer munkáskezet tört fel a szerszámok nyele addig, amíg a mai település helyén megszelídült a puszta, a gilicetövis benőtte földek búzát, kukoricát kezdtek teremni. S mennyi veríték árán futottak végig az alig hullámzó dombokon az ... >
[Új könyvek]
[2014. január 08.]
Eszék, 2013, HMDK
Szabó Palócz Attila nagy formátumú projektumának első könyvét adja közkézre, aminek olvastán úgy tűnik, még legalább három kötet várható ebből a parttalan prózafolyamból, de akár több is: a regény narratív terét ugyanis nem csupán a szerző poétikai szándéka, hanem a véletlen is alakítja. Az akcidentalitás sodorja egymás mellé a szerző különböző stílusú, különböző célú és különböző szerepű szövegeit: a regény első oldala személyes bejegyzéssel indul, majd a mindent dokumentálni szándékozó szerző átmásol egy angol nyelvű poémát, ezt követően bősé ... >
[Új könyvek]
[2014. január 08.]
Temerin, 2013, Temerini Múzeumbarátok Egyesülete
Helytörténeti kutatásaim során elkerülhetetlenül rátaláltam olyan dokumentumokra, adatokra, amelyek azt bizonyították, hogy a zsidóknak – mióta Temerint a magyar népesség a 19. század fordulóján birtokába vette –, jelentős szerepük volt a helység életében. Ez adott öszötnzést arra, hogy behatóbban foglalkozzam ezzel a témával. De nemcsak ez. Ahhoz a generációhoz tartozom, amelyiknek még vannak, jórészt gyerek- és iskoláskori emlékei, közvetlen, személyes, velük kapcsolatos élményei. Több ilyen esetet tudnék felidézni. ... >
[Új könyvek]
[2014. január 08.]
Zenta, 2013, Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
Dr. Muhi B. Béla Egyetemi docens, a közgazdaságtudományok doktora. Zentán született, tanulmányait Belgrádban és Újvidéken végezte. Az újvidéki Educons Egyetem Közgazdasági Karának tanára és a Budapesti Corvinus Egyetem határon túli tagozatának konzulens tanára. A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, a Pro Scientia Naturae Alapítvány és a GENIUS - a tehetséges diákokért mozgalom tagja. A Magyar Tudományos Akadémia határon túli köztestületének tagja. A Fókusz (ww ... >
[Új könyvek]
[2014. január 08.]
Újvidék, 2013, Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
A nyelvi jelek mögött láttatni a kor emberét, a megélt lét valóságát Nyelvtörténeti vizsgálódásainak legjavát adta közre kötetbe foglalva Rajsli Ilona egyetemi tanár, amelyben egyrészt megcsillogtatja sokéves szakmai érdeklődésének sokszínűségét, másrészt rávilágít a diakrónia sokarcúságára, s betekintést enged a nyelvtörténeti elemzés belső köreibe, működési mechanizmusaiba is. Egy izgalmas világba kalauzol bennünket: visszavezet a magyar nyelvtörténet századainak emlékeihez, azok nyelvi, nyelvhasználati rétegeihez, a nyelv élettörténetének a ... >
[Új könyvek]
[2013. december 20.]
Szabadka, 2013, Életjel Könyvek
A kiadót jó gondolat vezérelte, amikor Szabó Palócz Attilát arra kérte fel, készítsen válogatást a tárcáiból. Ezek az írások kivételes szellemi kalandozást kínálnak az olvasónak, hasonlóképpen - és nem mellesleg - esélyt a tudásszerzésre, az ismeretek bővítésére, nemkülönben a honi dolgaink jobb megértésére. Szabó Palócz rendkívül széles terepen mozogva a művészetek sokarcú „legyezőjét” hajtja szét: irodalom, zene, képzőművészet, színjátszás, film; de ugyanolyan szenvedéllyel foglalkozik a tévésorozatokkal, vagy mondjuk az internet világával is ... >
[Új könyvek]
[2013. december 19.]
Tóthfalu, 2013, Logos-print
Őszi lombhulláskor járom a temetőt. A gesztenyefákról már legombolkoztak a nagyszemű, barnavörös magok, szétterülve a szúrós magházak között. Elnyíltak a nyári vadvirágok is a temető sarkaiban, ahová ritkán teszi be a lábát az utód, néhai ősei közé. Régi felmenőink ott alusszák örök álmukat. Megdőlt, kopott kőkeresztek, korhadt fakeresztek alatt, ahol elburjánzott a gaz, csomókban fehérlik fűszálakon sok, élettelen, apró csigaház. >