A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Könyvek]
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Újvidék, 2010, Forum Könyvkiadó
[Könyvek]
Újvidék, 2010, Bölcsészettudományi Kar – Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
Az álarcok történeti és materiális meghatározottságai – a szubjektum önértésében és a percepció szimbolikus regiszterében betöltött konstitutív szerepe, fenomenológiája révén – egy minduntalan táguló, újabbnál újabb perspektívákkal gazdagodó horizontot nyitnak meg. Az álarcszerűen megképződő, s temporálisan változó sokszínűség, többalakúság a szubjektum mibenlétére kérdez rá. Egy olyanféle öntükröző struktúrát alkot, amelynek végső evidenciája, eszencialitása, stabil középpontja sohasem kutatható fel. A maszk a lehető legtágabb értelemben vett ... >
[Könyvek]
Zenta, 2011, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
[Könyvek]
Ada, 2011, Széchenyi István Stratégiakutató Intézet – Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület
Lélekben egy közösség akkor érett, társadalmilag akkor fejlődőképes, ha tisztában van saját értékeivel, megbecsüli magát, közösségi identitással rendelkezik. Ami fordítva is igaz: ha valamely közösség a saját nagyjait nem becsüli, ha kábán átnéz a fejük fölött, miközben csodálja más népek nagyjait, ha saját teremtő akarata helyett mindig mások normáihoz igazodik, sorsa az enyészeté. Kiadványunknak az a célja, hogy felmutassuk saját szellemi értékeinket, erősítsük közösségünket hitében és kötelékeiben. ... >
[Könyvek]
Újvidék, 2013, Forum
Szenteleky Kornél születésének 120. és halálának 80. évfordulóján és amikor az íróról elnevezett emléknapoknak is immáron a 45. évét jelezzük, a legtermészetesebb, hogy ennek az évről évre ismétlődő rendezvénynek is szeretnénk emléket állítani. Már azért is, mert ennyi év után nem csak múltja, története van, méghozzá nem is akármilyen a Szenteleky-napoknak. Könyvkiadásunk eddig is kellő figyelmet szentelt művei újrakiadásának, csak a Fórum megalapítása óta több kötetben jelentettük meg összes műveit. Születésének 70. évfordulójára Herceg János ... >
[Könyvek]
Bajmok, 2011, Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület