A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
A népzene mint zenei anyanyelv
2016. december 31. Több település, Vajdaság egész területe
Képző intézmény:Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Képzés jellege:akkreditált

24 órás akkreditált pedagógusképzés a 2016/2017-es és a 2017/2018-as tanévben. Katalógusszáma: 864.
A népzene mint zenei anyanyelv
Célcsoport: osztálytanítók, zene szakosok, választott tárgyakat tanító tanárok, szaktanárok, óvónők

A képzés célja a népzenei anyanyelv megismerése, megértése és aktív művelése, magyar népzenei alapismeretek elsajátítása. Népdaltanítási módszerek és népi hangszerek bemutatása, vidékünkre jellemző népszokások dalainak megismertetése egy háromszintű képzésben.
A hangközök, hanglépések, hangsorok, ritmus, helyes légzés megfelelő gyakorlása népdalokon keresztül. Rávilágítás a népdalok tanításánál felmerülő problémákra, a szöveghez alkalmazkodó ritmus helyes betanítására (nyújtott és éles ritmus). Ismertetjük a vajdasági és a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népzenét bemutató egyetemes népszerűsítő kiadványokat, a vajdasági magyar népzenei adattár hangfelvételeit, a pedagógusoknak új eszköztárat nyújtva. Nagyapáink és nagyanyáink életében még élő, a naptári évhez és az emberélet fordulóihoz kapcsolódó szokások, szokásdalok és a gyermekélet játékdalait szeretnénk visszatanítani a gyermekekkel. A közös éneklés és zenélés öröme az óvodában és az osztályban. A gyermekeknek és pedagógusaiknak szóló népzenei rendezvények, szemlék, versenyek bemutatása Vajdaságban és a Kárpát-medencében.

Feldolgozandó témák:
• Népzenei alapfogalmak
• A zenei írás-olvasás alapjai
• Népi gyermekjátékok
• A népi éneklés alapjai
• Népi hangszerek
• Népzenei dialektusok
• Jeles napok
• Népzene írás-olvasás
• Népi ének gyakorlat
• Tantárgypedagógia
• Műsorok összeállítása
• Népzeneelmélet, népzenetörténet

Előadók: Borsi Ferenc, Csizmadia Anna, Juhász Gyula, Kanalas Zsófia, Kelemen Zsolt, Kisimre Szerda Anna, dr. Lázár Katalin, Rontó Márta, Szabó Annamária, Szabó Kocsis Zsuzsanna

A képzés részvételi díja: 3.500 dinár.

A képzést igény szerint bármely vajdasági településre elvisszük. Szükséges létszám: 15-20 fő.

Bővebb információ és egyeztetés: Juhász Gyula, 064/23-01-205, 024/816-390, gyula@vmmi.org.