A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Akkreditált pedagógusképzéseink a 2010/2011-es tanévben
2010. november 06. 10:00, Zenta
Képző intézmény:Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Képzés jellege:akkreditált

Intézetünk a Vajdasági Pedagógiai Intézet és a Szerbiai Oktatási Minisztérium engedélyével kötelező jellegű akkreditált képzéseket indít az alábbi témákban:
1. Magyar népmese. A hagyományos mesemondás elméleti és gyakorlati alapjai
2. Népmesék nyomán. Mesefeldolgozás a drámapedagógia módszerével
 
Akkreditált pedagógusképzéseink a 2010/2011-es tanévben
A képzésekről részletesen:

1. Magyar népmese. A hagyományos mesemondás elméleti és gyakorlati alapjai
A képzés célja a magyar népmese és a hagyományos mesemondás elméleti alapjainak megismertetése és az előadásához, illetve annak tanításához szükséges gyakorlati technikák, módszertani ismeretek elsajátítása.
A képzés tematikája: A magyar népmese fogalma. A népmese és egyéb folklórműfajok. A népmese műfajai. A népmesék tipológiai vizsgálata. A vajdasági mesekutatás története. A népmese formai jellemzői, a mesei szerkezet. A hagyományos mesemondás. A mesemondó. A mesemondás látványélménye. A mesemondás tanulása és tanítása. Napjaink mesemondása, a mesemondó versenyek. Vajdasági mesemondók. Az óvodás és az iskolás korosztálynak való mesemondás sajátosságai. Mesemondási technikák gyakorlása – közös mesélés. Mesemondás Toldi Istvánnal. Állandó és változó elemek a népmeséinkben (csoportmunka). A hallgatók mesemondása. Előadói készségek, színpadi jártasság fejlesztése drámajátékokkal.
A képzés szakmai vezetője dr. Raffai Judit néprajzkutató. További előadók: mgr. Beszédes Valéria néprajzkutató és Toldi István mesemondó. A képzés 20 órát vesz igénybe, három napra bontva. A részvételi díj 2600 dinár.

2. Népmesék nyomán. Mesefeldolgozás a drámapedagógia módszerével
A képzés célja a népmesék feldolgozásával kapcsolatos módszertani ismeretek bővítése és a feldolgozás módjának élményszerűvé tétele. A mesefeldolgozás drámapedagógiai megközelítésének gyakorlati megtapasztalása.
A képzés tematikája: Elméleti rész: A népmese meghatározása, jellemzői. A dramatizálhatóság szempontjai. Dramaturgiai fogalmak (tér, idő, szerep, cselekmény, szándék, helyzet). A dramatizálás drámapedagógiai megközelítése. A közös dramatizálás módszerének háttere és jellegzetességei. Gyakorlati rész: A közös dramatizálás szakaszai. A feldolgozás előkészületei. Helyszínek és szereplők – a szűkítés és a többszörözés indokoltsága. A jelenetkészítés szempontjai. Egész csoportos improvizáció. Hogyan válik a történetet az osztály történetévé? Drámakonvenciók alkalmazása a feldolgozásban. Kiscsoportos némajáték és szöveges jelenet készítése. A színpadra alkalmazás útja. A forgatókönyv-készítés irányvonalai. A narrátor létjogosultsága. Színpadi beszéd és mozgás. A színpadi megjelenítés elemei: zene és látvány.
A képzés szakmai vezetője Lódi Andrea drámapedagógus. További előadó: Mácsai Mónika óvónő, drámajáték-vezető. A képzés 24 órát vesz igénybe, három napra bontva. A részvételi díj: 2900 dinár.

Képzéseink magyar nyelven folynak.

Bővebb információ kérhető a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben. Telefon: 024 816 790, fax: 024 816 390, mobil: 062 84 96 029. E-mail: info@vmmi.org.
 

Kapcsolattartó neve: Lódi Andrea
Kapcsolattartó telefonszáma: +381628496029
Kapcsolattartó email címe: info@vmmi.org vagy andrea@vmmi.org

Mellékletek: