A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Pályázati értesítő
2010. február 24., 08:49 (2. szám)
Pályázati értesítő
Kedves Olvasó!

Ön a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet hírlevelét olvassa. A 2. számban aktuális pályázatokról értesítjük Önöket.

Megjelent a Szekeres László Alapítvány kisösszegű projektumok, programok támogatására kiírt pályázata

Határidő: 2010. március 12.
Elnyerhető összeg: 200 000 dinár

A Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló támogatás.

A Szekeres László Alapítvány pályázatot hirdet a Szerbiában élő magyar közösségek önazonossága megőrzésének, fejlődésének és megerősödésének, kulturális-közművelődési, anyanyelvi oktatási, helyi jellegű média, tudományos, művészeti, hitéleti és szakmai önszerveződésének előmozdítására irányuló, 2010. június 30-áig lebonyolítandó kisösszegű projektumok, programok és eszközbeszerzés Szülőföld Alapból származó támogatására.

A pályázati felhívás nem vonatkozik a bel- és külföldi oktatási intézményekben folytatott graduális, inter- és posztgraduális egyéni tanulmányok, diáksegélyezés, folyóirat- és könyvkiadás, természetes személyek eszközbeszerzéseinek, továbbá sport- és egyéb szabadidő-tevékenységet folytató szervezetek, nyereségtermelő tevékenységet űző gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és mezőgazdasági termelők támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A pályázók köre: szerbiai székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmények, szervezetek és szerbiai állandó lakhellyel rendelkező egyéni pályázók (természetes személyek)
A pályázat megvalósulásának helye: Szerbia területe
Az elnyert támogatások elszámolásának határideje: a projektum lebonyolítása utáni 30 nap, de legkésőbb 2010. július 31.
A pályázat megvalósulásának végső határideje: 2010. június 30.
A pályázatok beadásának kezdőidőpontja: 2010. február 22.
A pályázat beérkezésének határideje: 2010. március 12., péntek 18.00 óra (amely időpontig a pályázat mindkét változatának – a nyomtatottnak akár behozva, akár postai úton küldve is – be kell érkeznie a SZLA irodájába)
Legkisebb pályázható összeg: 30.000,00 dinár
Legmagasabb pályázható összeg: 200.000,00 dinár
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat (a Szekeres László Alapítvány honlapján – www.szla.org.rs – 2010. február 22. megtalálható pályázati űrlapot) e-mailben és egy eredeti példányban, postai küldeményként (vagy munkanapokon 8.00 és 18.00 óra között személyesen átadva) a

Szekeres László Alapítvány,
24000 Szabadka/Subotica,
Age Mamužića 11/II.
e-mail: kisosszegu@szla.org.rs

címre kell eljuttatni. Részletesebb tájékoztatás az Alapítvány telefon/fax számain: 024/524-534.

Bővebben a pályázatról itt olvashat.

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Szakmai Kollégiumának pályázati felhívása

Határidő: 2010. március 22.

1. A kollégium pályázatot hirdet olyan közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai programok megrendezésére, melyek 2010. június 1. – 2011. január 31. között kerülnek lebonyolításra.

Altéma kódszáma: 2008

2. A kollégium pályázatot hirdet a 2010. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatására.

Altéma kódszáma: 2032

3. A kollégium pályázatot hirdet a 2010-ben megjelenő közművelődési tartalmú kiadványok támogatására.

Altéma kódszáma:2012

4. A kollégium pályázatot hirdet nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatására.

Altéma kódszáma: 2003

Bővebben a pályázatról itt olvashat.

További pályázatokat és felhívásokat weboldalunkon talál.

Nézze meg a hónap könyvét.

Várjuk programjaikat és a még nem regisztrált szervezetek adatlapjait! Csatlakozzon Ön is a vmmi.org oldalhoz, ahol művelődési és művészeti programokat, ismeretanyagot, adatbázisokat, segédanyagokat, a vajdasági katalógust és számos információt érhet el! Sőt, ha segít nekünk saját rendezvényeiről, közösségéről is olvashat!