A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

A hónap könyve

[Új könyvek]
[2014. február 13.]
Újvidék, 2013, Forum
Koje slovo nedostaje? E-É Jó __st__t! N m probl__ma! B__t__g vagy? N m __rt__m! Szív__s__n! Mind__n r__ndb__n. __g_szs g__dr__! A–Á–O Nem pr__blém__! B_cs __n__t! N__gy__n sz__mj__s v__gy__k. Semmi b__j! Di__k v__gy? F__r__dt v__gy? >
[Új könyvek]
[2014. február 07.]
Újvidék, 2013, Forum – Magyar Szó – Jó Pajtás
Beszédes István: A háló Jó lett volna, ha kifeszíti a hálót a pók a kert felett, megfogna minden éji álom egy-egy vergődő szellemet. Dermeteg, kerubi szárnyon, lekötve jól, tova ne szálljon, függne, hol málló felleg halad, lobog a kendő, ring a kalap. A tollpihe, ha róka rabol, a virágszirom mindig, ahol gyöngyként remeg az éji harmat – adna a fonálnak hatalmat. Ha védőháló feszülne égen, megtalálnád, ami már régen, egy szélviharban elveszett, ökörnyál vitte lelkedet. >
[Új könyvek]
[2014. február 07.]
Újvidék–Szabadka, 2013, Forum–Életjel
Danyi Magdolna: Mindennapra Néhány rablépés, ha kiméred, vakocska, lélek, milyen hideg van itt. Hát védekezz! Míg világ a világ, és telihold a tellihold, s a láthatáron, a két szem mit belát, ha nő a mondatlan árny, rázza öklét, a fogatlan, hevesen gesztikulál, az úgy nem volt soha, hogy fölmenthesd magad. >
[Új könyvek]
[2014. február 07.]
Újvidék–Budapest, 2013, Forum–Magvető
Az emlékezet oldalán Ritkán látni olyan impozáns életrajzot, mint amilyen a 2013-ban megjelent Zoknik a csilláron, életek hajszálon című könyv szerzőjéé, Várady Tiboré, aki, mint ahogy a fülszöveg róla szóló rövid ismertetőjében olvashatjuk, Belgrádban végzett jogot, majd többek között tanított Újvidéken, Budapesten és az Egyesült Államokban. Ezek csak kiragadott momentumok a páratlanul gazdag életrajzból, így nem hiába szerepel egy, a születésnapja apropóján készített 2014-es interjúban, hogy „hetvenöt év alatt legalább százötven évet élt” ... >
[Új könyvek]
[2014. február 07.]
Újvidék, 2013, Forum
Ez a könyv az 1200 körüli évtizedek magyarországi művészetének emlékeivel foglalkozó Forum-sorozat negyedik kötete. A kötet három, angol nyelvű összefoglalóval ellátott tanulmányt tartalmaz, amelyek márványkapukkal foglalkoznak: az egykori esztergomi érseki székesegyház 1764-ben elpusztult, csak képi és írott források, valamint a töredékeinek a segítségével vizsgálható főkapujával, a Porta speciosával és a pécsi püspöki székesegyház főbejáratával, amelyet az eredeti helyéről a templom XIX. századi újjáépítésekor kibontottak, és utóbb kőtárban á ... >
[Új könyvek]
[2014. február 07.]
Újvidék, 2013, Forum
Úgy olvastam el Dormán Lászlónak a hatvanadik Kanizsai Írótáboron bemutatott fotókiállítását, mintha egy könyv lenne, regény vagy verseskötet, mert a kiállítás minden darabja felér egy-egy verssel, novellával, sőt akár regényrészlettel is, hiszen történetet mondanak el ezek a képek, mint minden irodalmi munka; a pillanatot ragadják meg, egy-egy ellesett pillanatot is, illetve talán mindig ellesett pillanatot, amikor a képen szereplők nem tudnak róla, hogy fényképezik őket, mert ha tudnának róla, akkor felvennének valamilyen szerintük előnyös te ... >
[Új könyvek]
[2014. február 06.]
Újvidék, 2013, Forum
Olvasmányos vajdasági magyar science fiction Ha most részletesen ecsetelném, hogy milyen kátyúban van a vajdasági magyar könyvterjesztés, bizonyára sokan megrökönyödnének, éppen ezért csak érintőlegesen teszem. Persze vitathatatlan, hogy az utóbbi időben rengeteg változás történt e téren, mégis úgy gondolom, hogy még az út legelején vagyunk, és sokkal több megmérettetés áll előttünk, mint könnyed kaland. Sok a tennivalónk tehát, hiszen rengeteg jó vajdasági magyar könyv tűnik el a „süllyesztőben”, megfosztatnak attól, hogy megtalálják a ma ... >
[Új könyvek]
[2014. február 06.]
Újvidék, 2013, Forum
kezdetben volt... ...Isten szakálla kender, aztán két ember, szívük csupa fény, majd a vágy, kéj, bűn, fájdalom, megbocsátás, s aztán jöttem én >
[Új könyvek]
[2014. február 06.]
Újvidék, 2013, Forum
   Németh István Fordulat után című regénye, amint a kötet végén olvasható (Láb)jegyzetféle egy pincepenész szöveghez leírásból kiderül, közel 50 évig lappangott a Forum Könyvkiadó alagsorában Győzelem után elnevezéssel. A műben az 1941-et követő politikai viszonyok és differens ideológiák okozta emberi szembenállások tematizálódtak. Az „elhiheted pajtás, megijedtem”-, a „jól tudod, pajtás, nem is volt akkor ez olyan nagyon egyszerű”- vagy a „(h)ej, pajtás, micsoda népes és forró hangulatú gyűlések voltak abban az időben”-féle kiszólások rév ... >
[Új könyvek]
[2014. február 06.]
Újvidék, 2013, Forum
Bármit kérdezel, a legújabb filmekre és a számítógépes virtuális játékokra igen, könyvekre nem a válasz. Nagyjából ez a hozzáállás jellemző a mai iskoláskorú, olvasni tudó gyerekekre. A tanároknak egyre nehezebb rávenni a diákokat, hogy olvassák el a házi olvasmányokat, esetleg vegyenek a kezükbe egy-egy verseskötetet. Olvasni ma már nem divatos. Nem baj, ha a szókincsünk szegényes, az sem baj, ha nem ismerjük a klasszikusokat és a kortárs irodalmat. De igenis, mindez baj! Nevelés kérdése. A gyermekirodalom az, amely ezt a problémát orvosoln ... >