A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!

searchFelhíváskereső

Felhívás címe:
Tartalom:
Dátum:
[Felhívások]
Szabadfogású Számítógép Verseny
2009. október 12., 13:38
Szereted a kihívásokat, kreatív vagy és merészen mozogsz a digitális világban? Itt az ideje, hogy bebizonyítsd! A budapesti C3 Kulturális és Kommunikációs Központ ismét várja a 19 évesnél fiatalabb diákok pályamunkáit – a fenti felszólítással – amelynek lényege, hogy számítógéppel kapcsolatos – számítógépes rajz, animáció, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobilkommunikációs fejlesztés, robot, saját készítésű szoftver vagy hardver, illetve bármilyen egyéb informatikai megoldás –, önálló alkotás legyen. A beadási határidő október 26., hétfő éjfél. A győztes pályaművekből december 6. és 13. között kiállítás nyílik a Művészetek Palotájában, a Ludwig Múzeumban.
>
[Felhívások]
XIII. Falusi Színjátszó Találkozó
2009. október 07.
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint az adácsi József Attila Művelődési Ház szervezésében – a Magyar Szín-Játékos Szövetség és a Heves Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézmény szakmai támogatásával – ez évben is megrendezésre kerül Adácson az Országos Falusi Színjátszó Találkozó, 2009. november 27-28-29-én.
A hagyományos találkozóra elsődlegesen azon magyar nyelven játszó amatőr színjátszó csoportok jelentkezését várják (az egész Kárpát-medencéből), amelyek falvakban, községekben működnek, illetve elsősorban falvak, községek lakosságának, közönségének játszanak. Szívesen látják azokat, akik már részt vettek ezen a találkozón, vagy hasonlókon, de örömmel fogadják olyan csoportok jelentkezését is, amelyek eddig még nem kapcsolódtak országos színjátszó fesztiválokhoz.
>
[Felhívások]
Az Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület pályázati felhívása
2009. október 07.
A magyarkanizsai Ozoray Árpád Magyar Művelődési Egyesület Olvasóköre meghirdeti az I. Arany János balladamondó versenyét középiskolás diákok számára. A versenyen magyar tannyelvű középiskolások vehetnek részt, általuk szabadon választott nép- vagy műballadával (balladarészlettel).
>
[Felhívások]
A Vajdasági Magyar Folklórközpont a népi kézművesség tárgykörén belül szövés és fazekas tanfolyamot indít
2009. október 07.
A Vajdasági Magyar Folklórközpont 2009. őszétől tanfolyamot szervez pedagógusok és a népművészet iránt érdeklődők számára. Az itt megszerzett tudás a továbbiakban alkalmazható gyermekeknek tartott szakkörökön, kézműves foglalkozásokon, kereset kiegészítés céljából, illetve – természetesen – kedvtelésből. Jelentkezési határidő 2009. október 20.
>
[Felhívások]
Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör felhívása
2009. október 05.
A Kultúrkör színházbuszt szervez október 6-án, kedden az Újvidéki Színház Narancsbőr című előadására.
>
[Felhívások]
2009. október 01.
A Mensáros László Alapítvány, az Anyanyelvápolók Szövetsége, a Magyar Kultúra Alapítvány és a Magyar Versmondásért Alapítvány meghirdeti az V. MENSÁROS LÁSZLÓ nemzetközi vers- és prózamondó versenyt.
Mensáros László emlékére és előadóművészi nagysága előtt tisztelegve ötödik alkalommal hirdetik meg a versenyt, ifjúsági (14-20 év) és felnőtt kategóriában.
>
[Felhívások]
Megjelent a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának drámapályázata
2009. szeptember 10.
A pályázatra vajdasági illetve vajdasági származású magyar alkotók egész estét betöltõ egy vagy többfelvonásos színműveit várja a társulat. Egy szerzõ több munkával is jelentkezhet.
>
[Felhívások]
2009. július 17.
A Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus, továbbá a Magyar Fotómûvészek Világszövetsége fotókiállítást rendez 2009. szeptember 18. és október 2. között Magyarország határain túl élõ és alkotó, magukat magyar nemzetiségûnek valló fotográfusok, továbbá a Magyar Fotómûvészek Világszövetsége tagjai részére. A tárlat célja bemutatni és népszerûsíteni mindazon magyar alkotók munkásságát, akik a Kárpát-medencében vagy azon is túl gazdagítják az egyetemes fotókultúrát. Ugyanakkor mûvészeti tevékenységükkel kapcsolatokat teremtenek a különbözõ országok és népek között. >
[Felhívások]
2009. május 28.
Az alábbiakban a megjelent felhívást közöljük.
Napjainkban minden közösség szembesül azzal a kérdéssel, hogyan õrizheti meg kulturális arculatát, önazonosságát. E „felgyülemlett” múlt az önbecsülés és mások megbecsülésének alapja.
A kulturális örökség megõrzésének szándéka az utóbbi évtizedekben mind több területre terjedt ki, az örökség fogalma árnyaltabbá vált, az állami - közösségi feladatvállalás erõsödött. A kulturális örökség különbözõ fajtái (épített környezet, mûvészeti alkotások, történeti mûtárgyak, régészeti leletek stb.) mellett immár az úgynevezett szellemi kulturális örökség is nemzetközi figyelemre számíthat. Megõrzése megkerülhetetlen és halaszthatatlan feladat, hiszen hatványozottan ki van téve az eltûnés veszélyének. >
[Felhívások]
2009. május 14.
A csókai Mûvelõdési és Oktatási Központ idén nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Bánáti Amatõr Színjátszók Szabadtéri Találkozóját, amelyet június 25-tõl 30-ig tartanak meg. A találkozó célja, hogy bátorítsa a (nem kizárólag) Bánságban tevékenykedõ amatõr színjátszókat, bemutatkozási lehetõséget adjon a kezdõ csoportoknak, és erõsítse a társulatok közötti kapcsolatokat. A rendezvényre május 31-ig jelentkezhetnek a színtársulatok Szabó Lászlónál. További információk a 0230-71-046-os telefonszámon és a tabi57@gmail.com e-mail címen kaphatóak. Jelentkezési cím: Mûvelõdési és Oktatási Központ, Tito Marsall u. 2., 23320 Csóka. >