A 2013-as MAdT szponzorai


Köszönjük a támogatást!
Vissza
Aranymise után könyvbemutató Kúlán
2018. december 04., 11:34
A szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium rektora, Msgr. Art. M. Miocs József, Kúlán október utolsó vasárnapján aranymisét szolgált, felszentelésének 50. évfordulója alkalmából, a Szent György katolikus templomban, most pedig a jubileumra kiadott Isten műveinek szekértolója – című könyv bemutatójára érkezett szülővárosába. A könyvben Szerdahelyi Csongor beszélget az aranymisés egyházzenésszel és paptanárral, a rektor úr gyermekkorát, teológiai tanulmányainak éveit, papszentelését és a Paulinum újraindítását taglalja. A könyvbemutatón dr. Harmath Károly OFM az Agapé kiadóház alapítója és igazgatója méltatta a kiadványt, annak témáját és bemutatottját. Zenei betétekkel a Paulinum diákjai: Dér Leó, Hadnagy Dániel, Kiss Tamás, Gyuris Dávid és Petrovity Ádám gazdagították és tették színesebbé az eseményt, de ők és Hegedűs András a könyvből részletek felolvasásával is hozzájárultak ahhoz. A könyvbemutatón a nagy számban jelenlevő értesülhetett arról, hogy milyen életutat járt be az atya, milyen csatákat vívott meg, hogy hű maradjon hivatásához, a szabadkai Paulinum talpraállítása és felvirágoztatása érdekében milyen kitartó és elhivatott munkára volt szükség. Egész életében példaértékű Miocs atya hite, a hit hirdetése és a hitre nevelése és első miséjének mottója a „Bizom benned Uram, ne hagyj szégyent érnem” végigkísérte egész útján, és ma is ez vezérli tettei folyamán. A könyvbemutató végén pedig az atya minden jelenlevőt megajándékozott a bemutatott könyvvel. A bemutatón jelen volt többek között Juhász György, a kúlai Szent György plébániatemplom esperese, és Süli Izabella nyugalmazott magyarszakos tanárnő, aki Kúlán kezdte pályafutását, és valamikor tanította Miocs atyát. – Kozma Lívia 

(Magyar Szó, 2018. november 30.)